Aktuality Zprávy

Změna postupu při odtazích vozidel

Rada města Brna schválila novinku v systému nucených odtahů vozidel ve městě. Ty zajišťuje společnost Brněnské komunikace ve spolupráci s Městskou policií Brno v případě, že vozidlo stojí v rozporu s dopravním značením na nesprávném místě a je překážkou například při provádění dopravního značení, nebo při blokovém čištění.
Nový technický úkon – zpětný odtah v místě bude spočívat v naložení odtahovaného auta na odtahové vozidlo, které odjede z místa blokového čištění na jiné vhodné místo v okolí, počká na provedení čištění a následně vozidlo složí na původní místo. Služba bude zahrnovat mimo jiné i pořízení fotodokumentace, písemného a video záznamu i oznámení o manipulaci s vozidlem. Radní také schválili cenu za tuto službu, a to 1500 Kč včetně DPH.
„Zatímco pro Brněnské komunikace to bude znamenat technicky a administrativně mnohem složitější postup, řidiči najdou své vozidlo na původním místě a nebudou muset chodit na úložiště odtažených vozidel a zabývat se jeho přejímkou,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Foto Euroautobm.cz