Alternativní životní styl

Wi-Fi signál je škodlivý

Dnes je samozřejmostí být stále on-line (tedy připojen) – bezdrátově. V mnoha zemích je naopak trendem Wi-Fi záření výrazně omezovat. Ve Francii a na Kypru již přímo vyhláška nařizuje ve školách se vrátit ke kabelovému připojení. Rakouská lékařská komora usiluje u vlády o to samé – pod tíhou přibývajících dětských zdravotních potíží Wi-Fi zrušit alespoň ve školách a veřejnost informovat pomocí brožur proč.

Nejen záření telefonů, ale i Wi-Fi poškozuje například hematoencefalickou bariéru, chránící náš mozek před průchodem balastních látek. V prostoru, kde je aktivní Wi-Fi signál, naměříme analyzátorem výkonově intenzivní nosný signál, i když nic nestahujeme a spíme. V měřícím přístroji slyšíme rychlé pulzy, jako když ťuká datel do stromu. Nepřetržitě! Na analyzátoru se to graficky projeví jako ostré jehlice. Studie potvrdily, že naše receptory vlivem těchto neustálých pulzů blokují tvorbu melatoninu – pokud router v noci nevypneme.

I když vidíme v paneláku od sousedů 15 silných signálů (plné čárky), výkonově naštěstí už ohrožující nebývají. Množství čárek signalizuje použitelnost, ne přímo výkon signálu. Zásadní ale je, vypínat doma alespoň na noc svoje Wi-Fi zařízení, protože jeho signál se nejvíce naodráží přímo uvnitř bytu. Především u dětí pak dochází k alergiím, ekzémům, psychickým a jiným potížím již v prvních letech života – důsledek přetížení a poškození imunitního systému spolu s dalšími vlivy, jako jsou například kombinace očkování. V terénu a praxi to vidím celé roky. Následuje poškození vývoje buněk, spermií, kódování DNA, omezení schopnosti plození. Podle studií zároveň v organismu vzniká nadmíra kortizolu, který navozuje stav, chemicky podobný náhlému ohrožení života, kdy je tělo napnuto pro rychlý útěk. To způsobuje vypětí, trvalý oxidativní a srdeční stres a oslabení nadledvinek. Podle jiných studií dochází v těle také k reakcím, způsobujícím obezitu. Buňky se chrání tukem před vnějšími ataky pulzního záření. Světová zdravotnická organizace zařadila toto rakovinotvorné záření mezi karcinogeny třídy 2B již před lety.

Je opravdu nesmysl, poškozovat sebe i okolí trvale zapnutým Wi-Fi zařízením. Ideální je připojení kabelem a v mobilu zapínat data a Wi-Fi jen v případě nutnosti a na chvíli. Pokud jste bezohlední k sobě, prosím vypínejte Wi-Fi alespoň kvůli dětem.

Kamil Pokorný,
www.elektrosmog-zony.cz

Některé zdroje:

Dlouhodobé VF záření a vznik nádorů – https://www.niehs.nih.gov/news/newsroom/releases/2018/february2/index.cfm

Národní toxikologický program – https://ntp.niehs.nih.gov/

Vyhláška kyperského ministra školství – http://ehtrust.org/wp-content/uploads/Egkyklios-Jan-17.pdf