Zprávy

Voda bude od nového roku v Brně dražší

Rada města Brna schválila nový ceník vodného a stočného, který začne platit od začátku příštího roku. Do výše ceny se promítne i změna sazby DPH, především ale nezbytné investice do oprav kanalizací a výstavby čistírny odpadních vod v Modřicích. Ceny vodného a stočného se tak zvýší o pět procent. Cena za jeden kubík vody včetně DPH bude 79,53 korun (vodné 38,80 a stočné 40,73). Odběratelé nyní platí v Brně za kubík celkem 75,74 korun. Průměrná cena vody v ČR v letošním roce je 85 korun.

Podle Státního fondu životního prostředí, který zveřejnil Sociálně únosné ceny pro vodné a stočné pro rok 2019 byla pro příští rok vypočtena pro JM kraj teoretická cena 116,18 korun za kubík vody.

„Vyplývá z toho, že cena vodného a stočného bude i příští rok v Brně hluboko pod hranicí sociálně únosné ceny a zůstane i nižší, než cena vody ve většině ostatních krajských měst. V minulých dvou letech se navíc cena vody nezvyšovala. Plánované navýšení zohledňuje i fakt, že město zvýšilo podíl využívání povrchové vody a připravuje rozsáhlé investice do druhé části dostavby kanalizace v Brně a současně také do projektu kalového hospodářství v čistírně odpadních vod v Modřicích,“ vysvětlil náměstek primátora pro investice a dopravu Richard Mrázek (ANO).

Druhá etapa kanalizace v Brně zahrnuje výstavbu a rozšíření kanalizací v pěti brněnských městských částech. V Bosonohách, Brně-jihu, Líšni, Tuřanech a Maloměřicích a Obřanech vznikne dohromady přes 15 kilometrů splaškové kanalizace, 10 kilometrů dešťové kanalizace a 5,6 kilometru vodovodu. Předpokládaná cena zakázky, na niž teď město hledá zhotovitele, je miliarda korun. Součástí projektu je také realizace dvou velkých retenčních nádrží Červený Mlýn a Královky o celkovém objemu necelých 50 tis. kubíků. Jsou nezbytné pro zadržování ředěných splaškových vod v systému v případech dešťových událostí a snižují tak přepadání takto znečištěné vody do našich toků. Čistírna odpadních vod v Modřicích slouží k čistění odpadních vod z města Brna a ve stále větší míře prostřednictvím soustavy čerpacích stanic i z širokého okolí Brna. Zpracovává i odpadní vodu z okolních měst.

Projekt Kalové hospodářství ČOV Brno-Modřice je realizován smluvním konceptem FIDIC Yellow Book a jeho realizace začala na konci června letošního roku. Předpokládaná cena modernizace čistírny, která podle smlouvy se zhotovitelem skončí na konci roku 2022, je 1,35 miliardy korun.

Peníze za vyšší cenu vody radnice opět investuje na opravy vodovodů a kanalizací

Marek Lukáš