Divadlo

Vivaldiho Benátské nešpory s Collegiem 1704

Milovníkům barokní hudby jistě není třeba soubor Collegium 1704 a jeho dirigenta a zakladatele Václava Lukse představovat. Za více než deset let své existence si vydobyli mezinárodní renomé a zařadili se po boku předních evropských souborů, které se věnují poučené interpretaci staré hudby.

Brno v čase vánočním uvítá oba soubory, instrumentální Collegium 1704 i jeho vokální část Collegium Vocale s programem věnovaným jednomu z největších skladatelů vrcholného italského baroka Antoniu Vivaldimu.

Koncert nazvaný Benátské nešpory představí Antonia Vivaldiho především jako tvůrce vokálních duchovních děl, který žalmové texty naplnil nejen krásnou hudbou, ale i hlubokými emocemi. Slavné skladby Magnificat, Gloria, Domine ad adiuvandum i Dixit Domninus jsou ukázkou toho, jak dokonale rozuměl nejkrásnějšímu ze všech nástrojů – lidskému hlasu – a dokázal bezezbytku využít jeho možností.

Účinkují: Collegium 1704, Collegium Vocale 1704, dirigent: Václav Luks

  1. 12. 2018 v Mahenově divadle