Film a video

Video – září 2017

Extase – speciální edice

ČR/Rakousko, 1932, 83 min.
Režie: Gustav Machatý
Scénář: Gustav Machatý, František Horký
Hrají: Hedy Kiesler, Aribert Mog, Zvonimir Rogoz, Leopold Kramer, Karel Mácha-Kuča, Jiřina Steimarová, Jan Sviták, Eduard Šlégl, Antonín Kubový

Mezinárodně úspěšný film Gustava Machatého známý svou jedinečnou senzuální obrazivostí. V hlavní roli vyniká pozdější hollywoodská herečka Hedy Kieslerová, která zde ztělesnila ideál ženské vitality.

Eva (Hedy Kieslerová), dcera velkostatkáře, se provdá za zámožného, avšak citově odtažitého Emila (Zvonimir Rogoz). Již při nenaplněné svatební noci si uvědomí, jaký omyl spáchala. Jednoho slunečného rána se za delikátních okolností seznámí s mladým inženýrem Adamem (Aribert Mog),s nímž prožije momenty extatické vášně.


Marketa Lazarová

ČR, 1967, 158 min.
Režie: František Vláčil
Scénář: František Pavlíček, František Vláčil
Hrají: Magda Vášáryová, Josef Kemr, Naďa Hejná, František Velecký, Ivan Palúch, Pavla Polášková, Michal Kožuch, Harry Studt, Vlastimil Harapes, Zdeněk Kryzánek, Zdeněk Řehoř, Vladimír Menšík, Karla Chadimová

Stylisticky výjimečné historické drama ze středověku, uznávané jako milník české kinematografie, se k divákům vrací v digitálně restaurované podobě na 2-DVD a Blu-Ray.

Na tvrzi Roháčku žije loupeživý rytíř Kozlík s osmi syny a devíti dcerami. Jeho synové Mikoláš a Adam přepadnou průvod hraběte Kristiána a zajmou jeho syna. Mezi mladíkem a Kozlíkovou dcerou Alexandrou vzplane vášnivá láska. Královský hejtman Pivo chystá proti Roháčku trestnou výpravu. Zeman Lazar z Obořiště odmítne Mikolášovu žádost o pomoc při obraně Roháčku a nechá ho zbít. Kozlík pošle syny toto zneuctění pomstít. Většina obyvatel Obořiště je pobita a Lazar ukřižován na vratech. Mikoláš odveze a znásilní jeho dceru Marketu, která se měla stát jeptiškou. Pivo po čase nalezne lesní úkryt Kozlíkovy rodiny. Většina synů je zabita a raněný Kozlík zajat. Kristián z hrůzy zešílí a Alexandra ho v lese zabije. Mikoláš se pokusí otce zachránit. Neúspěšně. Marketa se vrací domů, ale otec ji vyžene, takže se uchýlí do kláštera. Odtud je povolána k umírajícímu Mikolášovi a je s ním oddána. Po čase ona i Alexandra porodí zdravé syny.


Ostře sledované vlaky

ČR, 1966, 92 min.
Režie: Jiří Menzel
Scénář: Bohumil Hrabal, Jiří Menzel
Hrají: Václav Neckář, Jitka Bendová, Vladimír Valenta, Libuše Havelková, Josef Somr, Alois Vachek, Jitka Zelenohorská, Vlastimil Brodský, Ferdinand Krůta, Květa Fialová, Naďa Urbánková, Jiří Menzel

Film získal Oscara za nejlepší zahraniční film – v roce 1968. Děj se odehrává za druhé světové války, v době, kdy se lidské vlastnosti projevují stejně jako v době hlubokého míru, jenom jsou v konfrontaci s válečným děním lépe vidět. Vypráví příběh mladičkého eléva Miloše Hrmy, který na malé železniční stanici přes své milostné problémy dospívá na práh mužství …

Digitálně restaurovaný oscarový film je doprovázen řadou bonusů. Příležitost přemýšlet o Jiřím Menzelovi jako o mladém tvůrci generace debutantů z šedesátých let nám dává jeho studentský film Umřel nám pan Foerster. Poetikou Bohumila Hrabala nás provede návštěva v časoprostoru jeho osobního života ve filmu O kočkách, beatnících a všeličems jiném. Studentské De arte amatoria/Umění milovati o hledání jazyka a lásky, o milostných tápáních zde ukazujeme spolu s oficiálním výkladem sexuální výchovy (v dřívějším filmu Miloše Makovce O malých pro velké). Obraz popkulturní ikony Václava Neckáře dokreslují písničky Lékořice a Dostal jsem kuli.


Štěňata

ČR, 1958, 76 min.
Režie: Ivo Novák
Scénář: Miloš Forman, Ivo Novák
Hrají: Rudolf Jelínek, Jaroslava Panýrková, Jan Pivec, Blanka Waleská, Jana Brejchová, Zuzana Stivínová, Ivo Pavelec, Jiří Sehnal, Vladimír Menšík, Miloš Kopecký, Radovan Lukavský

Pracovní umístěnky jsou postrachem studentek internátní zdravotnické školy. Za chvíli budou maturovat a žádné z nich se nechce z Prahy. Hledají proto nejrůznější způsoby, jak tu zůstat. Jedna z nich předstírá sebevraždu, druhá se zase ukvapeně vdává, ale ani jeden z těchto pokusů nic nevyřeší, jen vyvolá další starosti.

Na scénáři se spolu s režisérem Ivo Novákem podílel Miloš Forman, který jako pomocný režisér přidal snímku prvky svého právě se rodícího „formanovského“ stylu.