Tipy pro volný čas

Vesmír je černý – O kosmos hino kalo

Výstava romského umění v Moravské galerii

Umělecký projekt Ladislavy Gažiové konstruuje chronologický příběh romského umění na základě sbírkového fondu Muzea romské kultury. Osvobozuje tento vizuální materiál z bezčasí, do kterého jej zvykově vřazují stereotypně nadužívané kategorie insitní umění nebo Art Brut. Naopak zdůrazňuje formální a stylové momenty tvorby, které mají filiace k „obecným“ dějinám umění a vyhledává vazby ke konkrétním společensko-emancipačním fenoménům v historii Romů. Historický čas, formální proměny a angažovaný obsah tvoří trojici vektorů, která v interpretaci Ladislavy Gažiové rozbijí dosavadní monolit selankovitého pohledu na romské umění.

Součástí výstavy je prezentace výsledků uměleckého sympozia, které autorka vedla v září letošního roku v Brně.

Výstavní projekt je výsledkem spolupráce Moravské galerie s Muzeem romské kultury. Výstava probíhá v brněnském Místodržitelském paláci na Moravském nám. 1a od 3. listopadu 2017 do 28. ledna 2018.