Tipy pro volný čas

VE MĚSTĚ MI CHYBĚLA HRAVOST

Rozhovor s Milošem Vajnerem, duchovním otcem Babylonu a Lesoparku Horka

Miloš Vajner (66 let) je liberecký podnikatel, autor jednoho z největších zábavních hotelových komplexů s aquaparkem Centrum  Babylon  v Liberci,  duchovní otec golfového hřiště v Rozstání a  Lesoparku Horka, otec čtyř synů, milovník golfu a výtvarného umění.

Kde jste čerpal inspiraci pro své projekty? Dáte na trendy v zábavě nebo raději tvoříte podle sebe? Co vás baví při tvorbě zábavy?

Žil jsem v zahraničí a viděl tam mnoho zábavních projektů. Později jsem podnikal u nás a bylo mi líto, že nic takového u nás nevzniklo. To byl impulz ke vzniku Centra Babylon v Liberci. Tento komplex byl vybudován ze staré textilní továrny. Je tomu už dvacet let. Je to směska různých prvků volnočasových aktivit: aquapark, lunapark, hotel, lasergame, wellness. Později vznikl iQpark a jako inspirace mi sloužily zahraniční zábavně-naučná muzea. Těch jsem ve světě viděl desítky. Jsem technicky, výtvarně i manuálně nadaný. Obklopil jsem se partou lidí podobného ražení a výroba exponátů nám dělala radost. Ale i to už je také pár let. Pak vznikala Iqlandia – první české science centrum. Ale to už jsem se věnoval jiným věcem. Konkrétně provozu golfového areálu Ještěd.

 Na který z vašich projektů jste nejvíce hrdý? Udělal byste na vašich libereckých projektech při pohledu zpět něco jinak?

Čeho si považuji nejvíce, je právě Babylon. A co bych dnes udělal jinak? Byl by to zase Babylon. Těch dvacet let je dlouhá doba, trendy i technologie se stále vyvíjejí. Naštěstí jsou tam dnes pokračovatelé mladších generací a inovace je již jejich starost.

Vaším posledním dílem je nádherný projekt na ploše 7 hektarů – Lesopark Horka s naučnými stezkami, třicetimetrovým mluvícím obrem Mázou a amfiteátrem se spoustou venkovních aktivit pro děti.  Plánujete zde ještě nějaké novinky?

Já jsem se uchýlil z města na venkov a ta hravost mi nějak chyběla. Pustil jsem se do projektu zábavně-poučného Lesoparku Horka uprostřed golfového areálu. Pojetí je však odlišné od běžných naučných stezek, podle mne nudných nebo spíše monotematických. Abych přilákal mládež, první rok bylo vybudováno nízké lanové centrum a několik lesních domečků. Pak došlo ke změně využití lesa na rekreační a já v něm vytvořil na tři kilometry různě propletených cest. Ty daly základ kvízům, logickým hádankám, poučným stezkám a poznávání zvířat. Návštěvníci mohou v lese luštit písmena abeced a plnit různé úkoly. Dalším projektem bylo vytvoření sochy třicetimetrového ležícího obra Mázy. Ten ze spaní chrápe a lze ho probudit křikem do ucha. Stal se symbolem a dominantou volně přístupného lesoparku.

Nosíte v hlavě ještě nějaký podnikatelský plán nebo již plánujete spíše soukromě?

V letošním roce doděláme v lesoparku amfiteátr pro školní a společenské akce a začneme tvořit pohádkový les. Ve výhledovém plánu je rozhledna v podobě obřího mraveniště. Vzdělávání zábavnou formou, questing, organizování teambuildingů, golfová osvěta, footgolf, práce pro veřejnost… To vše mi dnes zabírá můj veškerý, již důchodový čas.

Přijďte se pobavit i vy!

www.centrumbabylon.cz, www.GolfJested.cz

Pro návštěvníky připravujeme Dny otevřených dveří na Golfu Ještěd ve dnech 14. a 28. července.