Alternativní životní styl Soutěže Knihy

Tip na knihu

Peter Wohlleben
Citový život zvířat – láska, zármutek, soucítění (Úžasná tvář skrytého světa)

Starostlivě pečující veverky, věrně milující krkavci, soucitné myšky a truchlící laně – také si tyto city spojujete jen s lidmi? Peter Wohlleben, lesník a autor bestsellerů, člověk s vášnivým zaujetím pro přírodu, čtenáře opět přivádí v úžas – tentokrát nad netušeně bohatým emočním světem zvířat.

V této knize nám Peter Wohlleben zprostředkovává nejnovější vědecké poznatky a prokládá je poutavými příběhy a vlastními prožitky. Velice čtivou formou se tak dozvídáme o dosud málo prozkoumaných, avšak nanejvýš rozmanitých citech a chování lesních i domácích zvířat. A tu si rázem uvědomíme, že zvířata jsou nám mnohem blíž, než jsme kdy tušili. Fascinující, poučné a místy až neuvěřitelné.

Peter Wohlleben, ročník 1964, se chtěl už jako dítě stát ochráncem přírody. Po  studiu lesnictví byl více než dvacet let úředníkem zemské lesní správy. Aby mohl realizovat svou vizi trvale udržitelné péče o  les, převzal v  roce 2006 coby hajný revír o  1 200 hektarech lesa v  regionu Eifel. Dnes tam vede lesní akademii. Své znalosti předává na  seminářích, při tematických prohlídkách lesa i  na  kurzech stavění srubů. Navíc objevil i  radost z  psaní knih a  v  roce 2015 se zařadil mezi mimořádně úspěšné autory. Jeho publikace „Tajný život stromů“ a  „Citový život zvířat“ se staly světovými bestsellery.

www.knihykazda.cz


Soutěž o knihu – Citový život zvířat – Úžasná tvář skrytého světa od Petera Wohllebena

Soutěžní otázka: Jakou další knihu napsal tento autor bestsellerů?

Svoje odpovědi posílejte do 20. srpna na e-mail: soutez@newexpress.cz. Do předmětu e-mailu napište: KNIHY KAZDA. Dva výherce knihy Citový život zvířat – Úžasná tvář skrytého světa budeme informovat e-mailem.