Alternativní životní styl

Tip na knihu

Abd-ru-shin
Ve světle Pravdy

Kniha Ve světle Pravdy přináší výklad souvislostí mezi člověkem a pro něj neviditelným světem. Prostými slovy a přísně logickým sledem myšlenek vysvětluje podstatu mnoha jevů, s nimiž se každý ve svém životě setkává. Nepředkládá vědecká, filozofická nebo ezoterická vysvětlení. Výklad se opírá o působení jednotných všeobsáhlých zákonů. Čtenář tak získává jasný obraz o působení Boží vůle a úloze člověka.

Autor  napsal své dílo s úmyslem vést hledajícího člověka blíže ke zdroji všeho života, zpět k Bohu.

Kniha Ve světle Pravdy není základem žádného nového náboženství, nýbrž základem pro cestu jednotlivce, nezávisle na jeho národnosti, rase nebo vyznání. Podporuje člověka v jeho nezávislém myšlení a pomáhá mu vytvořit si vlastní úsudek. Z této půdy může pak vzejít opravdové přesvědčení o existenci duchovního světa a samozřejmá potřeba vydat se cestou vlastního zušlechtění. Tato cesta je prostá, jasná a vyžaduje pouze čisté srdce.

„Kdo má v sobě pevnou vůli k dobru a snaží se dodat svým myšlenkám čistotu, ten již našel cestu k Nejvyššímu! Jemu pak bude vše ostatní přidáno.“ 

Více informací nalezne čtenář na www.poselstvigralu.cz.

Redakčně zpracovala Jitka Václavíková, jitka@newexpress.cz
Foto: archiv partnerů, internet