Tipy pro volný čas

Sto let Československa připomene čtveřice brněnských muzeí

Příběhy vojáků a vznik nových států včetně toho našeho, prohlubování moravsko-slovenských vztahů, průmyslový rozmach, prvorepublikové symboly i umění. To vše bude obsahem výstavního cyklu Republika 100, který důstojně oslaví sto let od vzniku samostatného Československa. Na společném projektu se podílejí čtyři muzejní instituce: Technické muzeum v Brně, Moravské zemské muzeum, Muzeum města Brna a Muzeum Brněnska. V plánu mají celkem 11 výstav, vědeckou konferenci, seminář pro pedagogy i společný katalog. Vše se chystá v průběhu celého roku, některé z výstav přesáhnou i do roku dalšího. Společně chystají také veřejnou rekonstrukci událostí, které se dne 28. října 1918 odehrály v Brně.

Každé muzeum památný rok 1918 uchopí po svém. Muzeum města Brna chystá na Špilberku výstavu „Rok 1918 – co nám válka vzala a dala…“, která přiblíží závěr první světové války a vznik nových evropských států včetně Československa. Připomene také vojáky vracející se z fronty do Brna a jejich příběhy. Technické muzeum v Brně se na výstavě „Průmysl na Moravě 1918“ zaměří na důležité oblasti a podniky, které stály za průmyslovým rozmachem nejen za Rakouska-Uherska, ale i v době první republiky. Uzavírá ji rok 1928, kdy bylo slavnostně otevřeno brněnské výstaviště.

Vazbám mezi dvěma národy se zase bude věnovat Moravské zemské muzeum na výstavě „Jak se poznávali: moravsko-slovenské vztahy v letech 1848–1919“. Výstava přiblíží sílící sousedské vztahy, jež vedly k národnostnímu sblížení a posléze k vytvoření společného státu. Ve stejném období bude muzeum pořádat ještě výstavu „Tradiční kultura – výkladní skříň státu“. Ukáže, jak se nově utvářený národní styl inspiroval lidovým uměním nebo jak předměty z tradiční kultury dostaly nový, politický rozměr – plakáty, bankovky atd.

Do výstavního projektu se několika menšími výstavami zapojí i Muzeum Brněnska. V galerii Celnice u Vily Löw-Beer v Brně chystá výstavu o textilní firmě továrníka Mořice Fuhrmanna v době od vzniku republiky po znárodnění. V Památníku Mohyla míru připravuje muzeum výstavu o sochaři a legionáři Rudolfu Březovi. V Památníku písemnictví na Moravě výstavu o státních symbolech. Muzeum Brněnska chystá i další menší výstavy na ostatních pobočkách.

www.republika100.cz

https://www.facebook.com/republika100/


Výstavy v rámci projektu Republika 100

Rok 1918 – co nám válka vzala a dala…

(Muzeum města Brna, 3. 5. až 31. 12. 2018)

Průmysl na Moravě 1918

(Technické muzeum v Brně, 22. 10. 2018 až 28. 4. 2019)

Jak se poznávali: moravsko-slovenské vztahy v letech 1848–1919

(Moravské zemské muzeum, 18. 10. 2018 až 30. 6. 1919)

Tradiční kultura – výkladní skříň státu

(Moravské zemské muzeum, 18. 10. 2018 až 30. 6. 1919)

Textilní firma Mořic Fuhrmann 1918–1948

(Muzeum Brněnska – Vila Löw-Beer v Brně, 6. 9. až 31. 12. 2018)

Očima ženy. Osudové i všední dny stoleté republiky v životě žen

(Muzeum Brněnska – Muzeum ve Šlapanicích, 31. 10. 2018 až 10. 3. 2019)

Sochař a legionář Rudolf Březa

(Muzeum Brněnska – Památník Mohyla míru, 25. 10. 2018 až 6. 1. 2019)

Vlajky vlajte! Státní symboly včera a dnes

(Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě, 24. 10. 2018 až 10. 3. 2019)

Z historie četnictva

(Muzeum Brněnska – Muzeum v Ivančicích, 15. 3. až 27. 5. 2018)

Václav Hynek Mach – sochař nové republiky

(Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum, 25. 2. až 22. 4. 2018)

První světová válka – rok 1918

(Muzeum Brněnska – Podhorácké muzeum, 28. 10. 2018 až 20. 1. 2019)