Aktuality Zprávy

Rezidentní parkování se změní

Podle nové koncepce bude město rozděleno na tři zóny a regulace parkování bude platit pouze v pracovních dnech. Zóna A bude odpovídat dosavadní oblasti 1-01, tedy historické jádro města, kde bude parkování regulováno 24 hodin denně a bude stát 40 Kč za hodinu. Zóna B bude zahrnovat oblasti okolo historického jádra, které jsou zhruba ohraničeny ulicemi Šumavská, Hrnčířská, Pionýrská, Drobného, Traubova, Francouzská, Cejl, Vlhká, Úzká, Poříčí, Křížová, Mendlovo náměstí, Úvoz a Veveří. Regulace zde bude platit 24 hodin denně s cenou parkování 30 Kč/hod. Další oblasti budou spadat do zóny C, kde bude parkovné od 17 do 6 hodin za 20 korun na hodinu.
V zóně A bude možné jednou denně parkovat prvních 30 minut zdarma, v zónách B a C bude možné takto parkovat jednu hodinu. Osoby, které mají průkaz ZTP/P a současně parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, budou moct ve všech zónách parkovat bezplatně 3 hodiny v jedné vymezené oblasti jednou za kalendářní den, navíc i mimo vyhrazená parkovací místa. Pro tento účel si musí vyřídit zvláštní bezplatné návštěvnické parkovací oprávnění.
Pro návštěvníky bude zavedeno nové dlouhodobé návštěvnické parkovací oprávnění do parkovací zóny B od 6 do 17 hodin. Týdenní bude stát 400 Kč, měsíční 1200 Kč a roční 12 000 Kč.
Rezidenti nově za první auto zaplatí 200 Kč, za druhé 8 000 Kč a za každé další 12 000 Kč. Budou mít nárok i na volné parkovací hodiny pro své návštěvy.
První vozidlo abonentů bude stát 4000 Kč, druhé a každé další 18 000 Kč.
Parkovací oprávnění pro rezidenty a abonenty bude možné získat na základě stejných požadavků, které platily dosud – žadatel musí mít v oblasti trvalý pobyt nebo tam vlastnit nemovitost, v případě abonentů například sídlo firmy.