Tipy pro volný čas

RE:LAX ZÓNA žije i besedami s osobnostmi

Celostátní festival ke stému výročí vzniku Československa, který probíhá pod názvem RE:PUBLIKA 1918–2018 v prostorách brněnského výstaviště ve dnech 26. května až 17. června 2018, nemůže proběhnout bez fenoménu, jakým je sport. Jeho historii i současnost soustředili pořadatelé do pavilonu V a s odvoláním na to, že slovo sport je anglosaského původu a znamená povyražení či obveselení, rozhodli se i pro relaxační charakter prezentace. Proto pro sportovní část výstavy zvolili příznačný název RE:LAX ZÓNA.

Skutečnou „přidanou hodnotu“ celkové prezentace našeho stoletého sportu v RE:LAX ZÓNĚ možná doceníme až po měsících, možná po letech. Za přidanou hodnotu či pozitivum však můžeme již nyní považovat fakt, že expozice, kterou pořadatelé připravili pro Nadační fond VĚRA ČÁSLAVSKÁ, poletí na podzim u příležitosti 50. výročí tamní olympiády do Mexika a příští rok do Tokia, kde se chystá letní olympiáda 2020. Proto se květnové povídání s členkami správní rady nadačního fondu Dr. Kristinou Kopáčkovou a Ing. Kateřinou Machů setkalo s velkým zájmem. Besedy se zúčastnila i olympijská vítězka z Londýna 1948, přítelkyně Věry Čáslavské, Věra Růžičková (na snímku), ing. Jan Krnáč, který za svého prastrýce, olympijského vítěze z Amsterodamu 1928 Ladislava Váchu, převzal nedávno Cenu města Brna in memoriam, a členové občanského sdružení PAMĚŤ Miroslav Kasáček a novinář Luděk Navara. Ještě před besedou se všichni protagonisté setkali v prostorách sokolského a orelského cvičiště a poklonili se památce sokolů a orlů, kteří se vepsali do naší historie.

Právě společné sokolské a orelské cvičiště v pavilonu V se svým programem a poselstvím může být pro naši polarizovanou a tříštící se společnost pozitivním impulsem. Uskuteční se zde také řada besed, z nichž akcentujeme setkání slanškrounským farářem Zbigniewem Czendlikem ve středu 13. června od 17 hodin. Populární Zibi pohovoří na téma „Sport jako životní styl“ a dokáže, že umí nejen mluvit, ale i cvičit. Což může být samozřejmě také motivující. Vstup do pavilonu V brněnského výstaviště je volný.

Vladimír Koudelka