Tipy pro volný čas

Radek Kratina – KONSTANTY A PROMĚNNÉ

Moderní umění 60. až 90. let v podání brněnského rodáka Radka Kratiny (1928–1999) představí Muzeum města Brna na hradě Špilberku na výstavě nazvané Konstanty a proměnné. K vidění budou Kratinovy známé struktury ze zápalek, korkových zátek či těstovinových písmenek, dřevěné reliéfy tvořené otočnými či posuvnými hranoly, kovové trojrozměrné variabily, ale i modrotiskové textilie, které jej proslavily na legendární výstavě EXPO 58 v Bruselu.

Tento sochař, grafik a výtvarník byl odvážným průkopníkem variabilního přístupu k tvorbě, kdy sám divák ovlivňuje výslednou podobu díla a proměňuje ji. Výstava na Špilberku zmapuje výtvarnou cestu Radka Kratiny od 60. do 90. let minulého století. Zároveň ji doplní několik intervencí Kratinových kolegů z Klubu konkrétistů – Jiřího Hilmara a Dalibora a Ivana Chatrných. Výstava nastíní nosné výtvarné principy, jimiž se zmínění umělci zabývali. Tyto principy totiž úzce souvisejí s dobovým vývojem moderních tendencí, např. konstruktivismu, op-artu, kinetismu a minimalismu. Patří sem uplatňování bodů, linií, čar a struktur tvořených zahušťováním nebo zřeďováním bodů, které se propojují v úsečky, rastry či pravoúhlé systémy. Důležité pro ně bylo téma pohybu, pulzace a rytmu, ale také principy vzniku, trvání, mizení a zániku, to vše s převažujícím zájmem o možnosti zapojení diváka do procesu proměny výtvarného díla, ať už je tím míněna proměna optická nebo reálná. Jak fungují variabilní instalace a jak se do takového díla může zapojit divák, ukáže a vysvětlí tahle výstava. Její kurátorkou je Ilona Víchová z oddělení dějin umění.

Výstava Radek Kratina – Konstanty a proměnné potrvá do 15. října 2017. Prohlédnout si ji můžete ve 2. patře západního křídla hradu Špilberku každý den od 10.00 do 18.00 hod.

Zajímá vás, jak Kratina pracoval s pohyblivými prvky? Proč používal jednoduché průmyslové barvy? Jak uplatňoval rastry a vzorce? Kdy jej napadlo použít těstovinová písmenka v ateliéru, a nikoli v kuchyni? A co na to jeho doboví souputníci Jiří Hilmar a Dalibor a Ivan Chatrní? Na vše odpoví autorka a kurátorka výstavy Ilona Víchová na komentované prohlídce výstavy Radek Kratina – Konstanty a proměnné ve čtvrtek 5. října v 16.30 (sraz u hlavní pokladny).