Podzemí

Průzkum jeskyňky Šumbery a okolí termokamerou

Vedro, že by člověk nejradši do jeskyně vlez …

Nad barákem mám ale jenom takovou „blbodíru“ zvanou Šumbera … nu což …

Měl bych se jí také pověnovat. A tak jsem se rozhodl využít velké horko pro více pravděpodobné teplotní projevy vystupujícího chladu z případných neznámých jeskynních prostor, vzal termokameru a vystartoval nad lom Hády k pomníku S.K.Neumanna.

Vrch Šumbera se stejnojmennou jeskyňkou se nachází v Hádeckých lesích nad brněnským sídlištěm Líšeň. Jeskyňku speleologové evidují, jelikož dutý otvor splňuje délkovou podmínku: překračuje 1 metr. Nad jeskyňkou vede vyšlapaný chodníček a za ním ihned příkrý svah kamenné suti, klesající o několik metrů níže. Otvor jeskyňky pokračuje tímto směrem a pokud se v nižších, dosud neznámých prostorách nestočí jiným směrem, směřoval by ven ze svahu.

V otvoru jeskyňky termokamera zobrazuje o 10 °C nižší teplotu oproti okolí. Okolní suťovité svahy rovněž místy nenápadně „vydechují“. Termokamera tu a tam zobrazuje malá až černá místa, která na barevné teplotní stupnici znamenají výrazný chlad oproti okolí. Spíše se však jedná o kumulovaný chlad ve stínu kamenů, protože při pocitovém zkoušení rukou se neprojevuje žádné znatelnější proudění chladného vzduchu.

U měření termokamerou také pořizuji fotografie, když náhle došla baterka ve fotoaparátu, zatím co se začalo zatahovat nebe, zvedat vítr a silně hřmět. Okolí se ztišilo, jak to před větší bouřkou bývá, potemnělo, a tu a tam spadla první kapka, snad abych nezačal překotným nadšením prolézat kamennou suť po svazích. A aby snad nebylo prozrazeno tajemství dosud neznámých prostor, které třeba na jeskyňku Šumberu nějak navazují? Počasí mne vyhání a nezodpovězených otázek zůstane více, než termokamerou nalezených chladných míst.

My jeskyňáři už to známe: člověk se musí opakovaně lopotit i propotit, než mu bude dovoleno odkrýt a objevit aspoň dalších pár metrů díry …

Vrch Šumbera (kilometr severně za vysílačem Hády) je sám o sobě takový zvláštní, pro někoho ponurý. A ta ve zprávách ohlašovaná a skutečně se blížící bouřka to udělala ještě tajemnější. Vložil jsem do fotoaparátu druhou baterii v domnění, že byla nabitá, ale ta byla hned také vybitá.

Dále jsem tedy pořizoval ještě chvíli fotografie jen do mobilu a do termokamery. S přibývajícími kapkami jsem se ale rozhodl chránit před vodou termokameru i fotoaparát a Šumberu opustil lesem k lomu Hády, ještě se rozhlédnout, jak moc se bouřka blíží nad Brno. Cestou jsem obcházel i podezřelé okolní trychtýřovité „propady“ či závrty, které mi také vrtají hlavou: Pokud se až u Šumbery dřív povrchově netěžilo jako v předních částech hned nad Líšní (pásmo s prohlubněmi v lese, zvané Kopaniny), pak je jediným vysvětlením skutečně propadání – do zatím neznámých prostor vápencového Hádeckého bloku. Budu se muset na ta místa ještě někdy vrátit a provést rekognoskaci pomocí virgule – detekovat případné pokračující duté jeskynní neznámé prostory.

Více informací o podzemí v Brně a okolí také na webu: www.starechodby.cz

Text a foto Kamil Pokorný

navigate_before
navigate_next