Podzemí

Podzemí v Bruntále

Zámek v Bruntále je jednou z fádních až nevzhledných ukázek toho, na co se až pohádkové gotické hrady postupně přebudovávaly. Doplatilo na to i historické podzemí?

Naštěstí, původní podzemí v podobě rozsáhlých klenutých sklepů se využívalo i nadále, alespoň jako vhodné skladovací prostory pro víno, maso i zeleninu. Některé podzemní prostory však přišly o svůj vstup, protože byly například zbytečně rozsáhlé, nebo místo tří sklepení již postačovalo jediné. Tak mnohé podzemí zůstalo pro další generace už jenom ústně předávaným tajemstvím s mnoha otazníky, protože nezřídka se zapomenulo, kde se vstup do dalších – nepoužívaných a zazděných sklepení nacházel.

V roce 1938 ve zdejších hlubokých sklepích našlo útočiště mnoho obyvatel města Bruntál, kterého se zmocnili ozbrojení henleinovci. Úkryt jim paradoxně poskytl velmistr řádu německých rytířů, kterým zámek patřil.

Od nepaměti se tradující pověst o tajné chodbě táhnoucí se až k Uhlířskému vrchu, byla z obavy před fašistickými bojůvkami brána tak vážně, že zámek pečlivě prohlédla nejen policie, ale i vojsko. Chodba, která by musela vést pod rybníkem, nalezena nebyla, ale příkladně se při tom naplnilo pořekadlo, že „každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán,“ neboť je doloženo, že se během prohlídky velmistrovi ztratily dva briliantové prsteny.

Naše skupina, zabývající se také historickým podzemím, byla požádána o průzkum podzemí v Bruntále, především v několika předem vytipovaných lokalitách, kde historické souvislosti naznačovaly větší šanci, sklepní prostory, nebo pověstnou chodbu objevit.

Kromě fyzického ohledání jsme využívali také alternativní metody, které se nám v minulých letech velmi osvědčily. Především tedy nástroje, známé jako virgule, pomocí kterých obrysová detekce již mnohokrát jasně napověděla přítomnost dutých prostor. Lidí, obdařených schopností detekovat neznámé prostory, využíval ve speleologii již Karel Absolon. Jeho zprvu skeptický pohled na tuto metodu brzy vyvrátil Ing. Feitl, který prokázal jasné souvislosti reakcí virgule s později odhalenými prostory. A potom řada dalších pokračovatelů.

V Bruntále nás moje detekce nerezovou pružinou přivedla k místu v zahradě za zámkem, kde jsme odhalili původní novodoběji překrytou šachtici do reliktu zděné chodby. Snad se najdou možnosti a čas, k tomuto průzkumu se navrátit, vyčistit zasedimentované pokračování chodby, aby se mohl potvrdit její důležitější význam, než jenom odvodňování či odkanalizování objektu zámku. I přes použití lomového kamene pro vyzdívky však je již nyní jasné, že zděná chodba nepochází z období původního hradu, ale až pozdějšího. Přednostněji bychom se však raději věnovali zasedimentovaným úzkým štolám, vylámaným nedaleko jižní hradby brněnského Špilberku, jejichž vyčištění a odkrytí pokračování nás zajímá již mnoho let a Bruntál je trochu z ruky.

Více také na www.starechodby.cz

Text a foto Kamil Pokorný

navigate_before
navigate_next