Soutěže Něco pro chlapy

Parkour jako životní styl

Parkour je disciplína francouzského původu, jejímž základem je schopnost dostat se z jednoho místa na druhé bezpečně, plynule a účinně za použití vlastního těla, a to prostřednictvím přemetů, salt vzduchem, skoků apod. Pomáhá v překonávání libovolných překážek v okolním prostředí – od větví, přes kameny a skály, až po zábradlí a betonové zdi. In motion, Foto: Tomáš Zonyga

Přesně před rokem byla v Brně na Vídeňské ulici otevřena hala pro parkour a freerunning pod názvem In Motion Academy. O tom, co tento rok přinesl brněnskému parkouru, a jak to vlastně všechno začalo, jsme si povídali se zakladatelem týmu In Motion a zkušeným parkouristou Danielem Samkem.

Představte nám tým In Motion aprojekt In Motion Academy. Jaké byly okolnosti vzniku haly vBrně? Kde jste hledali prvotní inspiraci? 

Tým jsme založili před 7 lety. Od té doby se věnujeme vystoupením, natáčení videí, kaskadérství ataké účení parkouru. Vybudování tělocvičny na parkour byl vždy náš velký sen. Vroce 2016 jsme vizi realizovali apostavili tak vPraze první parkour halu vČR – In Motion Academy. Projekt měl obrovský úspěch, atak jsme hned následující rok za pomoci místních parkouristů otevřeli další pobočky vPlzni aprávě zde vBrně. Na Brněnskou halu jsme obzvlášť hrdí, protože je to jedna znejvětších anejlépe vybavených parkour hal vEvropě.

Co najdou zájemci na vašich trénincích nebo workshopech? Pro koho je parkour vhodný aco se díky němu člověk naučí?

Parkour je komplexní seberozvojová disciplína, takže může v podstatě začít každý nehledě na věk nebo fyzickou kondici. Stačí mít vůli a chuť. Naše tréninky jsou pro zájemce od 6 let a horní hranice je neomezená. Lekce pro dospělé navštěvují výjimečně i padesátníci. Parkour učíme od základů, budujeme fyzičku, mobilitu a pohybovou inteligenci. Kromě toho se snažíme předat hodnoty, které s parkourem souvisejí – svoboda, zodpovědnost, pokora, vytrvalost, cílevědomost a odvaha.

Co znamená parkour osobně pro vás?

Mým pomyslným tréninkovým cílem je být schopný dokonale ovládat své tělo. Teoreticky se pak člověk neučí nové skoky a salta, ale zkrátka je vědomě provede v jakémkoliv prostředí. Parkour je pro mě tedy především o sebezdokonalování, ale nedílnou součástí je rozhodně i komunita, trénink s přáteli a také práce v In Motion Academy.


Soutěž o Poukaz na tříhodinový workshop parkouru v In Motion Academy Brno speciálně pro čtenáře NEW expressu

Soutěžní otázka:

Která pobočka In Motion Academy připomíná svým vnitřním uspořádáním kulisy městečka s bránou, věží a podloubím?

Svoje odpovědi posílejte do 20. října na e-mail: soutez@newexpress.cz a do předmětu napište heslo IN MOTION. Výherce poukazu na tříhodinový workshop parkouru v In Motion Academy Brno budeme informovat e-mailem.