Aktuality Zprávy

Oživení nábřeží Svratky

Město Brno plánuje oživení nábřeží Svratky. Díky úpravám v rámci tohoto projektu bude město ochráněno proti stoleté vodě a zároveň vznikne místo pro rekreaci, sport i společenský a kulturní život.
Projekt počítá s vybudováním odsazených protipovodňových zdí, povětšinou dosypaných zeminou a zatravněných, které umožní zpřístupnění břehů a vybudování sítě stezek pro pěší i cyklisty. Na levém břehu vznikne kolonáda se zázemím pro rekreaci a přístupem k vodě. Protipovodňová ochrana bude realizována způsobem, který je blízký přírodě a zajistí zvýšení biodiverzity v okolí. Dojde také k rozšíření zatravněných ploch podél vodního toku.
V mezinárodní soutěži projektů na řešení oživení nábřeží Svratky před časem uspěl tým prof. Rullera, pro něhož to byl zároveň i poslední architektonický počin. Návrh prof. Rullera se aktuálně posouvá blíž k realizaci. Už nyní se začne s přípravou stavby, konkrétně s úpravou ploch budoucího nábřeží v prostoru od koupaliště Riviéra po viadukt na Uhelné ulici.
Projekt celkové revitalizace nábřeží řeky Svratky vyjde cca na 340 mil. Kč a bude částečně financován z rozpočtu města Brna a z dotačních prostředků Operačního programu Životní prostředí.