Zprávy

Operační sály bohunické nemocnice jsou po rekonstrukci na světové úrovni

Špičkové technologie světové úrovně. Vybavení, které laikovi může připadat jako scéna z vědeckofantastického filmu. I tak si mohli připadat návštěvníci, kteří měli v pátek mimořádnou a jedinou příležitost prohlídky nového vybavení a zázemí operačních sálů po rekonstrukci v největší jihomoravské nemocnici FN Brno. Napříště už tam totiž bude vstup dovolen jen povolaným.

Na přelomu listopadu a prosince dokončili odborníci náročnou rekonstrukci centrálních operačních sálů Fakultní nemocnice Brno. Konkrétně se jednalo o čtvrtou, poslední etapu prací, dotýkající se sálů pro neurochirurgii. Finanční rozpočet pro poslední etapu byl ve výši 68, 6 mil. Kč (bez DPH). Akce je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu IROP EU. Celková obří rekonstrukce rozvržená do čtyř etap započala v prosinci 2017 a týkala se technologické obnovy sálů ve druhém a třetím nadzemním patře pavilonu CH v areálu Bohunic FN Brno a přišla na 388 milionů korun z čehož 85 procent tvořily peníze z evropských fondů.

„V rámci realizace čtvrté etapy došlo k celkové rekonstrukci třech operačních sálů, včetně místností na sály přímo navazujících, tzn. příprava a odvoz pacienta, mytí lékařů a sterilní sklad a to v severovýchodní části objektu CH ve druhém nadzemním podlaží,“ uvedl ředitel největšího zdravotnického zařízení na Moravě Roman Kraus. Rekonstrukce se v nemocnici, kde se provádí přes třicet tisíc operací ročně, prováděly za provozu.

Ve čtvrté etapě došlo ke kompletní modernizaci dvou neurochirurgických operačních sálů a jednoho společného sálu pro neurochirurgii a stomatochirurgii.

Součástí rekonstruovaných prostor bylo celkové vybourání všech příček a podlahových skladeb, které byly vyměněny. Na stěny operačních sálů, původně z cihelného zdiva, byly nově použity lehké montované stěny tvořené nosnou ocelovou konstrukcí, na níž jsou kotveny povrchové plechové kazety z nerezové oceli. Jednotlivé operační sály jsou izolovány proti RTG záření vkládanou vrstvou. Součásti rekonstrukce jsou kompletně nové rozvody vzduchotechniky, včetně rozvodů vzduchovody do operačních sálů, nová vzduchotechnická jednotka, dále pak nové rozvody elektrického slaboproudu, medicinálních plynů a dalšího speciálního zařízení. V rámci čtvrté etapy došlo rovněž k instalaci nových operačních světel, operačního stolu a také ty, které jsou instalovány přímo v operačních světlech. Jen tato modernizace přišla na více jak šest milionů korun a rovněž na ni byly použity prostředky z kasy EU.

Marek Lukáš

Foto Archiv FN Brno