Zprávy

Odtažená auta při blokovém čištění se budou vracet na místo

Rada města Brna schválila nový postup pro odtahy vozidel při blokovém čištění. Nová pravidla začnou platit od 1. ledna 2019. Změní se také ceny, respektive pokuty.

Nyní se auta odtahují na odtahové parkoviště, odkud si je vlastník vyzvedává. Na původní místo se vrací na žádost vlastníka vozidla. „Podle nově schválených pravidel se od příštího roku vozy při čištění ulice nebudou odtahovat na odtahové parkoviště, ale jen na nejbližší volnou plochu, kde zůstanou jen po dobu čištění a následně budou vráceny na místo. Druhá varianta bude taková, že se vozidlo z odtahového vozu nebude ani sundávat, zůstane na něm po dobu čištění a následně se hned vrátí zpět. Přesný postup se vždy bude odvíjet od aktuální situace na dané komunikaci,“ uvedl náměstek primátora města Brna pro oblast dopravy a současně předseda představenstva Richard Mrázek.

Změní se také ceny. Odtah nebude zpoplatněn, ale řidič zaplatí pokutu za špatné parkování, kterou mu stanoví městská policie na základě legislativy. Výše takové pokuty by podle aktuálních předpisů neměla překročit částku 2 000 Kč. Náklady na provoz tohoto systému budou hrazeny z rozpočtu města Brna, jehož součástí jsou i příjmy z pokut. Dosavadní cena za odtah vozidla v průběhu blokového čištění je 1 000 Kč za nedokončený odtah, 1 920 Kč za dokončený odtah včetrně základního parkovného a 3 720 Kč za zpětný odtah s vrácením vozidla na původní místo, odkud bylo odtaženo. (Ceny jsou včetně DPH.)

Redakčně zpracovala Milena Hurajová