Zprávy

O české čmeláky je rok od roku větší zájem

Pro entomoložku Alenu Votavovou je výzkum českých čmeláků profesí i koníčkem.

 

V suterénu Výzkumného ústavu pícninářského v Troubsku na Brněnsku už mají bez ohledu na venkovní počasí několik týdnů jaro. Tedy alespoň v místnosti, které se zde říká jarní. Právě tam se probouzejí, velmi opatrně jedna po druhé, královny čmeláka zemního.

Poté, co strávily několik měsíců zimního spánku v klidu lednice, vytváří se jim v červeně nasvíceném prostředí laboratoře co nejvěrohodnější prostředí k aktivitám, které je vedou k založení nové čmeláčí komunity, jednoleté rodiny. Probuzená královna dostane na starost cizí plod, což vede k probuzení mateřských instinktů a zahájení kladení vajíček. Bez ohledu na to, jaké je roční období.

„Chov čmeláků zemních pro využití zejména pro zemědělství existuje už delší dobu. Ostatně ve zdejším ústavu se mu věnoval již v osmdesátých létech docent Vladimír Ptáček. My v těchto výzkumech pokračujeme a když jsme zjistili, jak velký zájem je o chov čmeláků i mezi menšími zahrádkáři, začali jsme se mu jako jediní v zemi věnovat před pěti léty komerčně. A zájem je stále mimořádný. Letos jsme termín objednávek určili na počátek února a za jediný den během pěti hodin jsme budoucí násady do stovek čmelínů vyprodali. Zajímají se o ně především zahrádkáři, kteří se z různých důvodů nepustili do chovu včel. Mimo jiné i proto, že čmeláka se prostě lidé nebojí a mají ho za vyloženě přívětivý hmyz. Naši zákazníci jsou do čmeláků vyloženě zamilovaní a jsou schopni si pro ně k nám přijet odkudkoli,“ říká entomolog Alena Votavová ze Zemědělského výzkumu s.r.o., která pracuje na projektu výzkumu čmeláka a dalšího užitečného hmyzu s kolegyní Olgou Komzákovou, jejíž specializací jsou pro změnu včely samotářky.

Zuzana Absolínová (v popředí) se s kolegyní Ladou Štěpánkovou starají o čmeláčí královny bezprostředně po probuzení.

„Po probuzení mladým matkám, které čtyři až pět měsíců hibernovaly, nabízíme sladký výživný sirup a pyl. Ve chvíli, kdy vidíme, že se nakrmily, jim přidáme kokony ze starších hnízd, které ony začnou považovat za svoje. Začnou se o ně starat a podnítí to u nich kladení nové populace,“ vysvětluje v laboratoři s červeným osvětlením paní Zuzana Absolínová, která se o hnízda stará spolu s kolegyní Ladou Štěpánkovou. Matky krmí každý druhý den a také jim hnízda čistí. Barva světla je zvolena záměrně, aby matky, které v přírodě prakticky celý život prožijí v šeru nory, co nejvíce uklidňovalo. Červené světlo nevnímají.

Po měsíci už čmeláčí rodinu přesunou do většího plastového úlku na expedici.

„V rodince je královna, její dcery, tedy dělnice a larvy v různém stádiu vývoje. Jedno hnízdo, tvořené matkou s prvními dělnicemi, které si nejčastěji berou chovatelé zahrádkáři, přijde na 1 390 korun,“ doplňuje Alena Votavová. Rodina pak putuje do čmelínu chovatele, což je dřevěná, pro chov čmeláků speciálně vyrobená budka.

Pojmenování „český čmelák“ je vlastně jen obchodní značkou, nikoliv označením chovaného druhu. Vymezuje se tak vůči čmelákům, kteří se pro zemědělské účely dovážejí ze zahraničí, kteří však mohou vážně ohrozit domácí čmeláčí populace.

„My jsme se zaměřili na odchov skutečně domácího čmeláka, proto mu také říkáme český (čmelák zemní Bombus terrestris). Začali jsme prozaicky odchytem českých matek z volné přírody. Zaslouží si to,“ dodává se smíchem chovatelka a vzápětí nabízí k pohlazení jednoho ze samečků. „Čmeláček nemá žihadlo, jeho zadeček je vyloženě hebký, na kusadlech má vousy a na rozdíl od samičky s trojúhelníkovým obličejem má on obličej oválný. Dělnice jsou velmi pracovité. Jediná z nich v průměru denně navštíví a opyluje 1500 květů a jejich práce je zvláště v období chladného jara, kdy už mnohé stromy začínají kvést a včelám se ještě moc z úlu nechce, mimořádně důležitá,“ vysvětlují mladé vědkyně, pro které je hmyz, jeho odchov a výzkum očividně mnohem víc, než jen nutnou pracovní náplní. Ostatně, kdo jiný by dokázal tak barvitě popisovat obličej brundibára, o kterém se dokonce natočil i oblíbený večerníček?

Text a foto Marek Lukáš