Zprávy

Novým ředitelem Centra experimentálního divadla se stane Miroslav Oščatka

Centrum experimentálního divadla (CED) je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Brno. CED provozuje několik brněnských divadel: Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo a Divadlo U stolu. Dále organizuje festivaly a divadelní akce, pořádá výstavy nebo koncerty. Dosavadní ředitel Petr Oslzlý odešel z funkce po svém zvolení rektorem brněnské JAMU. Jeho nástupcem se stal dosavadní umělecký šéf Divadla Husa na provázku Miroslav Oščatka, který byl dne 15. 5. 2018 jmenován Radou města Brna jako nový ředitel Centra experimentálního divadla Brno s nástupem ke dni 1. 9. 2018.

„Miroslav Oščatka nabídl citlivou kontinuitu s dlouhodobým uměleckým a společenským směřováním Divadla Husa na provázku od jeho počátků po etapu uměleckého šéfa Vladimíra Morávka. Zároveň předložil nejméně konfliktní řešení stávající složité situace nejen v CED, ale – po dramatickém loňském ukončení 13leté etapy Vladimíra Morávka na místě uměleckého šéfa – především v Divadle Husa na provázku,“ uvedl jeden z důvodů konečného rozhodnutí výběrové komise náměstek primátora pro kulturu Matěj Hollan.

Oščatka nastínil i svou představu budoucího personálního obsazení. „Pod jeho vedením by měla do funkce uměleckého šéfa Divadla Husa na provázku nastoupit Anna Petrželková. Ta se souborem již delší čas úspěšně pracuje a připravila s ním řadu kvalitních inscenací. Jako nový dramaturg přijde do souboru Martin Sládeček, současný dramaturg Švandova divadla v Praze, v nedávné minulosti dramaturg Národního divadla Brno, který již spolupracoval s jedním ze souborů CED, Divadlem u stolu. Komisi také zaujala avizovaná spolupráce s polským režisérem Janem Klatou, která slibuje přivést do Brna velkou osobnost evropského formátu a může být pro soubor velkou uměleckou výzvou,“ doplnil náměstek Matěj Hollan.

Zároveň doplnil, že Oščatkovo dosavadní fungování ve funkci dramaturga DHnP a racionální přístup k budoucímu směřování CED slibuje zodpovědné řízení této instituce a dlouhodobou udržitelnost i rozvoj CED směrem k intenzivnější podpoře nezávislé divadelní kultury v Brně, což komise shledala za zásadní. Zároveň upozornil na velkou podfinancovanost CEDu, s čímž odborná část komise rovněž souhlasila.

Redakčně zpracovala Milena Hurajová