Zprávy

Nový systém parkování v Brně

Od 1. září letošního roku začnou v nejužším centru Brna fungovat pravidla, díky nimž zde snadněji zaparkují lidé, kteří zde bydlí či podnikají. Centrum se také zklidní a ubyde v něm provozu, který omezoval chodce.

Regulace v centru města funguje už řadu let. V roce 2007 zde byly instalovány sloupky regulující vjezd. Lidé, kteří tu bydlí či podnikají, si dosud vyřizovali oprávnění – několik variant papírových kartiček, které se obtížně kontrolovaly a mnohdy také různými způsoby zneužívaly. Tato povolení budou nyní nahrazena elektronickou databází registračních značek, díky níž bude kontrola probíhat automaticky. K vyřízení potřebných oprávnění budou lidé i firmy muset navštívit kontaktní pracoviště na Zvonařce nebo požádat o založení účtu elektronicky. Další úkony bude možné provádět elektronicky prostřednictvím elektronického účtu – osobních stránek uživatele. O zřízení těchto osobních stránek bude možné požádat také prostřednictvím ověřeného účtu Brno iD.

Nejpřísnější varianta systému, která bude kontrolovat vjezd i parkování, bude fungovat jen v centrální části města, kde je nejméně prostoru a největší pohyb chodců (včetně pěších zón). V dalších oblastech města se bude zavádět pouze regulace parkování, a to vždy pouze tam a takovým způsobem, jak to bude požadovat městská část.

Nyní jsou stanoveny ceny a pravidla pro nejužší centrum a první tři oblasti městské části Brno-střed. V těchto prvních třech oblastech bude regulace parkování platit od 1. listopadu letošního roku. Systém nyní počítá s tím, že na většině ulic, kde se regulace zavede, bude omezeno parkování jen přes noc, aby zde snadno zaparkovali rezidenti. Regulaci přes den je potřeba zavádět jen na nejfrekventovanějších místech, kde je výhodné mít větší obrátkovost vozidel. Díky tomu se zvýší šance, že zde lidé zaparkují, aby si v krátkosti něco vyřídili. Na dlouhé odstavení auta tato místa nebudou výhodná. Bude také řada ulic a míst, kde parkování nebude regulováno vůbec.

„Stanovili jsme také rozmezí cen pro rezidentní a abonentní oprávnění. Konečná cena se vždy bude stanovovat na základě požadavku městské části, což nyní proběhlo v případě městské části Brno-střed,“ upřesnil náměstek primátora města Brna Richard Mrázek.


Ceny za Parkovací oprávnění platné pro území městské části Brno-střed (na základě požadavku městské části) se závazně stanoví takto:

Pro Rezidenty: Cena za první Parkovací oprávnění pro rezidenta je 600 Kč, druhé Parkovací oprávnění pro rezidenta stojí 15 000 Kč a za 3. a za každé další Parkovací oprávnění rezident zaplatí 30 000 Kč.

pro Abonenty: Cena za 1. Parkovací oprávnění pro abonenta je 6 000 Kč, druhé 30 000 Kč a každé další 40 000 Kč.

Cena přenosného parkovacího oprávnění, které bude moci využít například lékař, pro své pacienty po dobu ošetření, firma pro své obchodní partnery a podobně, je v městské části Brno-střed stanovena na 24 000 Kč za rok.

 Rezident může zajistit parkování ipro své návštěvy či například řemeslníky. Každý rezident (bez ohledu na věk, vlastnictví automobilu či řidičského průkazu) má právo na 100 bezplatných parkovacích hodin ročně. O další hodiny může rezident maximálně jednou ročně požádat a získat tak dalších 50 hodin za celkovou cenu 100 korun.

Další informace o novém systému parkování najdete na webové stránce www.parkovanivbrne.cz.

Redakčně zpracovala Milena Hurajová