Business

Nebojte se agenturního zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání bylo v minulosti využíváno především pro studentské brigády. Vývoj pracovního trhu je důvodem, proč se tato forma zaměstnávání v dnešní době využívá poměrně často. Agenturní zaměstnávání často využívají firmy, které mají nestabilní potřeby zaměstnanců, a proto pro ně není výhodné zaměstnávat zaměstnance formou trvalého pracovního poměru. Tyto firmy často podnikají v oborech závislých na sezonnosti nebo na aktuálním zadání od externích klientů – například v oblasti logistiky.

U agenturního zaměstnání tedy zaměstnanec není v pracovně-právním vztahu přímo se společností, která využívá jeho pracovní potenciál, ale je zaměstnancem pracovní agentury, která jeho práci poskytuje firmám, které potřebují zajistit zaměstnance pouze v určitém období.

Pro firmy je tato forma výhodná, protože agentura poskytuje pracovní síly podle potřeby – formou služby zákazníkovi, a zajišťuje všechny pracovně-právní náležitosti, které jsou se zaměstnáním spojeny. Firma tedy s agenturou uzavře smlouvu, předmětem které je personální pokrytí určitých činností v určitém čase a agentura zajistí vše potřebné – od náboru zaměstnanců podle požadavků na kvalifikaci přes přijímací řízení, smluvní ošetření zaměstnání a zajištění pracovně-právní agendy dle zákona, který praví, že agenturní zaměstnanci musí mít zajištěné stejné podmínky, jako by měli kmenoví zaměstnanci na stejné pozici.

Agentura tedy za zaměstnance odvádí sociální a zdravotní pojištění a pracovní poměr u agentury se zaměstnancům započítává do důchodu. Zaměstnanec agentury má stejný plat, jaký by měl jako kmenový zaměstnanec na srovnatelné pozici ve firmě, pro kterou pracuje. Zaměstnanci agentura nic nestrhává ze mzdy, za služby agentury platí firmy, které si agenturu najímají jako službu, která jim zajistí nábor a péči o zaměstnance dle jejich aktuálních potřeb.

Pro firmy je tato forma zajištění zaměstnanců výhodná proto, že v případě objednání zaměstnanců od agentury odpadá nutnost zabývat se pracovně-právními vztahy a vším, co je spojeno s potřebou sezonního či nárazového personálního pokrytí výroby. Pokud totiž firma potřebuje v určitých obdobích třeba dvojnásobek pracovní síly, může být toto kolísání velkým problémem pro zajištění ze strany personálního či účetního oddělení. V případě spolupráce s pracovní agenturou je toto pokryto formou domluvy podmínek spolupráce, objednávky a faktury za poskytnutý balík služeb. Firma nemusí řešit nábor, pracovní smlouvy, mzdy, odvody a vše, co v rámci spolupráce zajistí pracovní agentura.

Pro zaměstnance to má tu výhodu, že agentura aktivně vyhledává pracovní příležitosti, takže například pro ty, kteří mají problém najít si trvalý pracovní poměr, nebo pro absolventy, je spolupráce s agenturou možností získat práci nebo pracovní zkušenosti na zajímavých pracovních pozicích a získat tak potřebnou praxi pro získání trvalého pracovního poměru v budoucnu. Výhodou pro zaměstnance je i možnost práce pouze ve vybraném čase – tedy například jen některé dny v týdnu, kdy například student zrovna nemá výuku.

Při výběru pracovní agentury vždy dbejte na to, aby měla platné povolení ke zprostředkování od Ministerstva práce a sociálních věcí, případně aby byla členem Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS). Pak máte jistotu, že pracovní agentura dodržuje všechny podmínky agenturního zaměstnávání včetně pracovních a mzdových podmínek srovnatelných s kmenovými zaměstnanci firem, že svým zaměstnancům vyplácí mzdy a odvádí všechny zákonem předepsané odvody v termínech dle platné legislativy a všechny pracovní smlouvy a dohody o dočasném přidělení vždy sjednává písemně před zahájením práce. Seriózní pracovní agentura nikdy nenahrazuje smlouvu o dočasném přidělení Smlouvou o dílo nebo Dohodou o provedení práce, protože to není u agenturního zaměstnávání povoleno zákonem. Pracovní agentura, která se zabývá agenturním zaměstnáváním musí být pojištěna proti úpadku.

Pokud tedy vše funguje, jak má, výhody agenturního zaměstnávání ocení nejen zaměstnanci, ale i firmy, které touto formou řeší nepravidelnou či nárazovou potřebu získání dočasných pracovních sil. Spolupráce s pracovní agenturou je zajímavá zejména pro výrobní firmy, které potřebují pokrýt realizaci nárazových zakázek pomocí pracovníků v oblasti kvalifikovaných technických profesí.