Telekomunikace

Mobilní aplikace Záchranka po roce přináší řadu novinek

Aplikace chranka má po 12 měsících od svého spuštění za sebou 333 000 stažení (256 000 Android, 69 000 iOs, 8 000 Windows Phone) a 7 000 nouzových volání, ze kterých byly v 750 případech vyslány zdravotnické záchranné služby. O úspěchu aplikace svědčí nejen několik prestižních ocenění, ale především reálné příběhy lidí, kterým aplikace skutečně pomohla zachránit život.

Dosavadní zkušenosti s aplikací Záchranka právě jasně ukazují, že se jedná o výborného pomocníka k rychlému přivolání záchranné služby. Díky přesné lokalizaci pacientů a dalším informacím, které aplikace zasílá, bylo možné výrazně zkrátit čas příjezdu ZZS. Tým aplikace Záchranka po roce fungování aplikace připravil několik zásadních novinek:

Aplikace nabízí nové zdokonalené nastavení pro neslyšící. Neslyšící mohou při volání na tísňovou linku v přehledné obrázkové tabulce zvolit, s jakým problémem záchrannou službu kontaktují. Pro krizové situace, kdy nemá volající staženou aplikaci a jejím stahováním by se zbytečně ztrácely cenné minuty, je tu další novinka: nouzové tlačítko jako webová verze aplikace, ke které stačí mít pouze internet v telefonu. Veřejnosti pomáhá také webová verze databáze pro vyhledání nejbližšího automatizovaného externího defibrilátoru. Do ní může defibrilátor spolu s fotografií a umístěním zapsat úplně každý.

O nových verzích aplikace uživatele nově informují push notifikace, které se zobrazují na displeji chytrého telefonu. Žádnému z uživatelů tak nic neunikne. Upozornění v podobě notifikace uživatele informuje také o nebezpečí nebo kritické situaci – ať už jde o havárii vody, výrazně zhoršený stav ovzduší nebo třeba záplavy.

Myšlenka na aplikaci vznikla původně jako bakalářská práce nynějšího vývojáře Záchranky Filipa Maleňáka na VUT v Brně. Díky partnerům, kteří projekt financují, se z nápadu mohla stát aplikace, která pomáhá zachraňovat životy. Velké díky patří Nadaci Vodafone ČR, generálnímu partnerovi aplikace Záchranka, Alfa-Helicopter, České pojišťovně, iSetos a Jihomoravskému kraji, ZZS JmK i dalším krajským záchranným službám.