Zprávy

Městská buňka pro posezení v horkých dnech

Počasí uplynulého léta ukazuje, že změny klimatu s sebou přináší extrémní sucha, vedra a občasné přívalové srážky. Do budoucna se dá očekávat, že jejich projevy budou silnější a častější. Město Brno spolu s Veřejnou zelení města Brna a platformou NEXT Institute proto od srpna testují na rozpálené ploše Malinovského náměstí tzv. městskou buňku (City Cell Prototype), která ukazuje, jak doplňovat do města potřebnou ochlazující zeleň a přitom dobře hospodařit s dešťovou vodou.

Brno spadá do oblasti ohrožené suchem a zároveň mu dosud chybí infrastruktura na vhodné hospodaření se srážkovou vodou. Velké části města tvoří střechy a zpevněné plochy, které při letních vedrech zvyšují teplotu v okolí. Takové plochy navíc nejsou schopné zadržovat dešťovou vodu, která pak bez užitku odtéká do kanalizace.

City Cell Prototype (tzv. městská buňka) se zaměřuje na hospodaření s dešťovou vodou, která je ze střechy svedena do nádoby biofiltru. Ten za pomoci své skladby, osazených rostlin a stromů čistí vodu od nečistot. Voda je po filtraci přečerpána do zásobní nádrže, odkud je vedena systémem kapkové závlahy k dalším rostlinám, které jsou umístěny ve speciálně navržených květináčích zavěšených na stěnách buňky. Zeleň umístěná na konstrukci a v biofiltru ochlazuje své okolí, produkuje kyslík a zachycuje nečistoty. K ochlazení mikroklimatu přispívá také odpařování vody z biofiltru.

Pokud se prototyp ozeleněného mobiliáře v centru města osvědčí, můžeme už příští rok umístit další kusy třeba na náměstí Svobody, Zelný trh nebo Dominikánské náměstí, kde se lidé na velkých rozpálených plochách potřebují skrýt před sluncem a ochladit,“ dodává ke smyslu testování městské buňky náměstek primátora pro životní prostředí Martin Ander.

Redakčně zpracovala Milena Hurajová