Tipy pro volný čas

MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ 2017

Největší středoevropský literární festival Měsíc autorského čtení (MAČ) vznikl v roce 2000 v Brně a v průběhu času se rozšířil i do dalších měst. V roce 2011 do Ostravy, o rok později do Wrocławi a Košic, naposle- dy v roce 2015 do Lvova. „Je to takový festival druhých a třetích měst, hlavní města nebereme,“ říkají o MAČi organizátoři.

Festival zahrnuje dvě hlavní programové linie: jedna, tzv. domácí, re- prezentuje literatury pořadatelských zemí, druhá písemnictví jiné země – té, která je v daném roce čestným hostem.

MAČ tradičně startuje 1. července a pak se po jedenatřicet dní ne- přetržitě stěhuje z jednoho pořadatelského města do druhého. Hlavní program denně nabízí dvě autorská čtení: čestného hosta a zástupce domácí linie.

V každém městě se během jednoho měsíce představuje dvaaše- desát spisovatelů a spisovatelek. Celkem probíhá přes tři stovky au- torských čtení a k tomu další doprovodný program. Veškerá čtení je možné sledovat živě a později v záznamu na internetu.

Festival na sebe nabaluje řadu dalších aktivit, v rámci festivalové edice Knihovna MAČ jsou knižně publikovány nové překlady. Vzniká   i filmová čítanka s portréty spisovatelů z čestné země.

V Brně se 18. ročník Měsíce autorského čtení uskuteční od 1. čer- vence do 4. srpna 2017 v Divadle Husa na provázku, Zelný trh 9.