Business

Kvalita výrobků značky Zbirovia

Největším a v mnohém sortimentu v současnosti i jediným výrobcem ručního řemeslnického nářadí v České republice je ZBIROVIA, a. s., se sídlem ve Zbirohu.

Rozsah výrobního programu tohoto tradičního českého výrobce nářadí představuje více než 100 typů výrobků, jež jsou vyráběny ve 300 typorozměrech. Široký sortiment ručního řemeslnického nářadí – kleští, kladiv, hasáků a sekáčů je ve ZBIROVIA, a. s., vyráběn již více než 155 let.

V roce 2008 završila ZBIROVIA, a. s., svoji dlouhodobou přípravu přijetí systému řízení kvality a na základě kladného výsledku certifikačního auditu získala certifikát řízení jakosti podle ČSN EN 9001:2001.

Ve stejném období získala za vytvoření a udržování systému environmentálního managementu ZBIROVIA, a. s., taktéž mezinárodně uznávaný certifikát ISO 14001. Toto osvědčení řeší působení firmy na všechny aspekty životního prostředí. Jeho získání je tedy dokladem toho, že se ZBIROVIA, a. s, chová šetrně k životnímu prostředí.

Certifikát ISO 14001-2016
Certifikát ISO 14001-2016
Certifikát ISO 9001-2016
Certifikát ISO 9001-2016