Business

JAK ZÍSKAT PRÁCI SNŮ 3.

Vyjednávání o výši platu v novém zaměstnání

Ucházeli jste se o pracovní pozici, váš životopis personalistu zaujal a pozval vás na osobní setkání. Jako jedna z otázek, která se vám bude honit hlavou a na kterou se vás na pracovním pohovoru budoucí zaměstnavatel určitě zeptá je vámi očekávaná výše mzdy.

,,Co mám říct, až se mě zeptají na mou představu o výši mzdy? Budu znát správnou odpověď? Když si řeknu částku, která by se mi líbila, neodradím tím mého potenciálního zaměstnavatele? Nebo naopak, co když se podhodnotím a řeknu si o mzdu zbytečně nízkou. Jakou z variant mám raději zvolit? Nemám se raději na nabízenou mzdu zeptat jako první?,,

 Na vyjednávání o výši mzdy je důležité se připravit

Udělejte si představu o budoucí mzdě. Pro vaši představu o možné mzdě dané pozice, o kterou se ucházíte, je potřeba mít dostatek informací o tom, co práce na této pozici obnáší. Tedy co vše by bylo součástí vaší náplně práce. Je také důležité vzít v potaz faktory, které můžete nabídnout vy, jako jsou například:

 • Dosažené vzdělání
 • Znalost jazyků
 • Vaše relevantní zkušenosti
 • Dosažené úspěchy, kterými se můžete pochlubit
 • Požadavky budoucího zaměstnavatele (odpovědnost, časová flexibilita)
 • Velikost města a firmy, kde zaměstnanec pracuje

Důležitým faktorem, na který byste také neměli zapomínat při zvažování očekávané výše mzdy, kterou budete chtít sdělit při pracovním pohovoru, je variabilní složka mzdy, která může být měsíční, kvartální, roční, ale i kombinace všech těchto zmíněných možností. Dále také nabízené benefity, jako například služební telefon, notebook nebo automobil. V neposlední řadě také dny dovolené navíc, nebo takzvané sick days, tedy dny, které můžete čerpat jako zdravotní volno. V posledních letech také stoupá zájem o možnost flexibilní pracovní doby. Důležité je také zmínit možnost kariérního růstu.

Jako další velice dobrá informace pro vás k těmto účelům může posloužit orientace v minimálních a maximálních rozmezí mezd na dané pozici a tedy jaký přibližně plat této pozici odpovídá. Tyto informace je možné dohledat na různých vyhledávačích, například v informačním systému, který je veřejně přístupný na webu Ministerstva práce a sociálních věcí, nebo na mnoha pracovních portálech.

Firmy berou v úvahu při odhadování výšky mzdy dané pozice tyto faktory:

 • Náročnost systémů, které musí zaměstnanec ke své práci znát a používat
 • Schopnost jednat s pravomocemi na dané pozici a samostatné myšlení
 • Průzkumy, které jsou zpracovávané za účelem odměňování

Kdy je vhodné řešit mzdovou otázku

Po zvážení všech možných faktorů, jste se rozhodli pro výši mzdy, kterou od pozice, o kterou se ucházíte, očekáváte. Nyní přichází den „D“, kdy jdete na domluvený pracovní pohovor a další otázka, která se vám honí hlavou je, kdy nastává vhodný čas začít otázku výši mzdy na pohovoru řešit.

Tuto otázku není vhodné začít řešit na začátku schůzky. Při vyjednávání o výši mzdy vyhrává ten, kdo o ni dokáže hrát s kamennou tváří, jako při partičce pokeru. Nevykládejte tedy vaše karty na stůl příliš brzy. Nikdy nesdělujte při pohovoru mzdové rozmezí, ve kterém jste ochotni se pohybovat. Pokud byste tak učinili, je jasné, že zaměstnavatel vždy zvolí vámi nejnižší možnou akceptovatelnou částku, horní hranici, jakoby neslyšel. Pokud si vezmeme příklad, ve kterém na pracovním pohovoru sdělíme rozmezí výše mzdy 18 až 24 tisíc korun. S největší pravděpodobností pak uslyšíte, že 18 tisíc korun je maximální možná částka, kterou vám mohou nabídnout, ale ve skutečnosti byla možná hranice mzdy, na kterou byl zaměstnavatel připraven až například 26 tisíc korun.

Vhodné je naopak u pohovoru vaši představu o očekávané mzdě mírně nadhodnotit a tím dát prostor k případnému vyjednávání. Stále mějte na paměti, že vy nevíte, jakou sumu je zaměstnavatel ochoten na vás uvolnit a stejně tak ani on neví, za jakou minimální sumu jste ochotni pracovat vy.

Pokud by se vám stalo, že vám bude položena otázka ohledně výše mzdy ještě před tím, než budete přesně znát náplň práce, nebojte se odpovědět, že byste si raději nejdříve vyslechli podrobnosti o nabízené pozici.

Pozor na řeč vlastního těla!

U pracovního pohovoru je velice důležité vaše neverbální vystupování. Za všech okolností by vaše vystupování mělo na zaměstnavatele působit příjemně a mile, ale také přirozeně sebevědomě a přesvědčivě.

Dávejte si pozor na svá gesta, zkušený personalista si bude těchto gest zajisté všímat. Především u vyjednávání podmínek mzdy musíte být přesvědčivý. Klaďte důraz na to, abyste si gesty zbytečně neshodili pozici, na kterou jste se během pohovoru dostali.

Časté projevy nejistoty a nízkého sebevědomí uchazeče:

 • Klopení zraku
 • Klepání do stolu či loupání prsty
 • Podupávání nohou
 • Hraní si s věcmi

Správná neverbální komunikace během pohovoru:

 • Oční kontakt
 • Správný postoj
 • Usazení uchazeče v místnosti tak, aby viděl na všechny přítomné v místnosti
 • Zrcadlení chování člověka, který vede pohovor
 • Přirozenost
 • Úsměv

 Co mám dělat, pokud mi zaměstnavatel nabídne sumu nižší, než jsem schopen/schopna akceptovat?

Nejednejte unáhleně, pokud suma, která vám byla nabídnuta je příliš nízká, zkuste ji nejdříve osobě, která vám ji nabídla zopakovat. Tím jí poskytnete možnost začít o sumě debatovat. Pokud se tak nestane, vezměte si čas na rozmyšlenou. Jestliže o vás firma stojí, čas vám poskytne. Vždy mějte na paměti, pokud jste kvalitní kandidát, firma s vámi o mzdě bude jednat.


Výhody agenturního zaměstnání pro zaměstnance

Lidé, kteří dlouhodobě nemohou najít práci, mohou využít agenturního zaměstnání. Výhodou může být pracovní agentura také pro absolventy. Obě uvedené skupiny mohou díky zprostředkovanému zaměstnání získat potřebnou praxi pro získání dlouhodobého zaměstnání. Hledání práce je pro většinu lidí nepříjemný proces, avšak personální agentury pomohou tento proces velice zjednodušit.

Agentura zastává roli prostředníka mezi uchazečem o pracovní místo a zaměstnavatelem. Personální konzultanti se specializují na výběr vhodných kandidátů, kteří splňují požadavky klienta. Nespornou výhodou pro uchazeče je to, že pohovor s konzultantem personální agentury absolvují pouze jednou. Poté již konzultant uchazeče zná a může ho kontaktovat s různými nabídkami pracovních pozic.

Po výběru nejvhodnějších kan­di­dá­tů zpros­třed­­ko­vá­va­jí setkání obou stran. Další výhodou agen­tur­ní­ho za­měst­návání pro uchazeče, je pomoc konzultantů při tvorbě životopisu, tak aby správně vyzdvihoval to, co má. Uchazeči jsou také předem sděleny veškeré informace o firmě, kam půjde na pracovní pohovor a také cenné rady k výběrovému řízení. Tím vším se zvyšují šance uchazeče na úspěch při výběrovém řízení. Jestliže se stane, že kandidát na pracovní pozici neuspěje, nemusí být zoufalý, konzultant má databázi dalších pozic vhodných pro uchazeče a tudíž je veliká pravděpodobnost zařazení uchazeče do dalšího výběrového řízení.

V dnešní době firmy využívají čím dál častěji služby personálních agentur. Spolupráce s personální agenturou znamená pro firmu velkou úsporu času i peněz. Personalisté jsou velice vytíženi a nejsou často schopni věnovat tolik času, kolik by bylo potřeba výběru vhodných kandidátů. Kvalitní personální agentura, dodá firmě kvalifikované pracovní síly, ve značně kratším čase, než by si byla firma tyto pracovníky schopna zajistit sama. V tuto chvíli přebírá práci personalisty konzultant agentury. U nadnárodních společností pak plní personální agentury spíše funkci doplňkovou. Tyto nadnárodní subjekty si přes personální agentury spíše hlídají pracovní trh a tím to, že jim neunikne žádný vhodný uchazeč o práci.