Business

Historie značky společnosti Zbirovia

Tradice společnosti Zbirovia sahá až do 19. století. Prvopočátky její historie sahají až do roku 1860, kdy na místě současné firmy pan Václav Kreisinger založil dílnu na výrobu cvočků a hřebíků. V této dílně se již v roce 1880 začínají vyrábět také ručně kované nástroje – kleště, kladiva a lehčí palice.

V roce 1881 převzal zavedenou výrobu Kreisingerův zeť Jan Klekner. O výrobky zá­vo­du pro­je­vo­va­li zájem i odběratelé z Vídně, Uher, Polska a Itálie, takže závod se začal postupně rozšiřovat. Jako ochrannou známku, která by měla symbolizovat sílu, vytrvalost a houževnatost, si tehdejší vedení závodu zvolilo symbol „medvídka“.

V době světové hospodářské krize podnik v roce 1929 neustál všeobecný úpadek a jeho věřitelé ho prodali ve veřejné dražbě. Podnik koupil podnikatel Otto Taussig z Hořovic a v obchodním rejstříku se poprvé objevil dodnes používaný název ZBIROVIA Zbiroh. Krátce poté byla značka v podobě „medvídka“ změněna na ochrannou známku v podobě traverzy s písmenem „Z“. Tato značka začala energicky prosazovat punc kvality nejen u nás, ale i v celé Evropě. Pod touto značkou začala později firma Zbirovia vyvážet své výrobky i do mnoha mimoevropských zemí světa včetně Ameriky, Afriky i Austrálie. Tuto značku i přes všechny následující historické změny Zbirovia, a. s., používá dodnes.

V současné době je mimo výrobu řemeslnického nářadí ve výrobním programu ZBIROVIA, a. s., výroba výkovků, lakování práškovou barvou, vstřikování plastů, truhlářské, klempířské a zámečnické práce, konstrukce a výroba zápustek včetně tepelného zpracování. Hlavním cílem nového vedení společnosti je uspět v konkurenci rozvíjením výrobkových inovací, cenovou politikou a zvýšenou kvalitou nabízeného zboží.

Text: Veronika Suchá, Foto: archiv muzea a archiv Zbirovia, a. s.