Tipy NEW expressu

EXPOZICE NOVÉ HUDBY Filharmonie Brno

Nestíháš? Tak zpomal. V tomto duchu se nese letošní 31. ročník Festivalu soudobé experimentální hudby Expozice nové hudby. „Občas má člověk pocit, že vůbec nestíhá, že se nic nedaří, že to prostě nedá, ale pak se zastaví, udělá si chvíli volno azjistí, že to počká, že to za něj stejně nikdo neudělá, že to neuteče,“ uvedl dramaturg festivalu Viktor Pantůček.

Podzimní část festivalu začne 11. října v 19.30 hod. koncertem sopranistky Lore Lixenberg, která provede kompletní cyklus dvaceti písní Giacinta Scelsiho Canti del Capricorni. „Italský aristokrat, skladatel Giacinto Scelsi komponoval velmi osobitým způsobem, posadil se, nechal rozplynout mysl ičas a předzpívával svá díla zapisovačům. Jeho skladby tak jako by přicházely z jiného světa, kde neplatí zákony dnešní uspěchané doby,“ vysvětlil Pantůček. Překrásný soprán Lore Lixenberg doplní v první písni gong, ve čtvrté kontrabas, v sedmé saxofon, v patnácté a devatenácté bicí, v šestnácté elektronika a v poslední flétna.

Festival bude pokračovat 13. října v 19.30 vystoupením španělského uskupení Plural Ensemble, které se soustředí na hudbu 20. a 21. století. V Besedním domě zazní skladby P. M. Davise, G. F. Haase, F. Panisella anová kompozice Ivo Medka.

Podzimní část festivalu uzavře koncert Brno Contemporary Orchestra s projektem Dům strach, ve kterém orchestr připomene odkaz Jana Zahradníčka v konfrontaci s hudbou Fausto Romitelliho. Dvě různé cesty od amoku a utrpení k naději v zmrtvýchvstání. Koncert se koná 17. října v 19.30 v kapli bývalé káznice na Cejlu, kde byl Jan Zahradníček vězněn a kde napsal některé ze svých básní.

Na program festivalu navazuje slavnostní otevření Vašulkovy kuchyně – plnohodnotně vybaveného prostoru zasvěceného experimentálnímu výzkumu elektronických médií v Domě umění města Brna 30. října v 18.00 hod.