Alternativní životní styl

ELEKTROSMOG z mobilních telefonů

„Mobilní telefony jsou nebezpečné. Poškozují mozek idalší orgány. Dokonce mohou způsobit ipoškození ještě nenarozeného dítěte.“ Tak zní výsledek světové studie, která probíhala v sedmi zemích na dvanácti výzkumných pracovištích. Výzkumu vlivu mobilních telefonů na zdraví se nejvíce věnují Britové. Vypracovali projekt o škodlivosti mobilů v přepočtu za 400 milionů korun. A závěry jsou šokující! Testy potvrdily, že mobily mají přímou souvislost s tvorbou zhoubných buněk.

Co všechno mají mobily na svědomí:

Poškozují DNA: „Vyzařování odpovídající záření zmobilních telefonů způsobuje zlomy ve vláknech DNA anásledně genetické změny v organismu, čímž se buňky mění ve zhoubné azpůsobují rakovinu.“

Způsobují šedý zákal: „Objevili jsme spojitost mezi vyzařováním zmobilního telefonu ašedým zákalem. Již za první světové války se šedý zákal ve velkém objevoval upracovníků radarových stanic.“

Zvyšují počet infarktů: „Mobily způsobují srdeční infarkty amozkové mrtvice. Islabé záření má vliv na červené krvinky – způsobuje krevní sraženiny, ucpání cév, čímž způsobují mrtvice, infarkty aembolie.“

Ovlivňují spánek: „Mobilní telefony blokují tvorbu melatoninu, který řídí spánkový cyklus anedostatečný spánek může vést kvelkým zdravotním problémům, třeba irakovině.“
Ohrožují oči: „Mezi lidmi trpícími rakovinou oka převažují uživatelé mobilního telefonu.“
Zabíjí spermie: „Testované mobilní telefony měly výrazně negativní vliv na koncentraci apohyblivost spermií. Spermiím vadí dlouhodobé vystavování elektromagnetickému záření mobilních telefonů.“

Způsobují Alzheimerovu chorobu: „Záření zmobilních telefonů má na svědomí iodumírání mozkových buněk avznik Alzheimerovy choroby.“

Mají na svědomí nádory mozku: „Používání mobilů po dobu delší než 10 let zvyšuje čtyřikrát riziko nádorů ušního nervu. Škodlivost záření omezuje používání hands free avzdálení antény.“

Vědci doporučují:

Netelefonujte déle než 3 minuty.

Mezi jednotlivými hovory dělejte alespoň 15 minut pauzu.

Mladí lidé do 16 let, těhotné ženy a uživatelé srdečních kardiostimulátorů by měli užívat mobily co nejméně.

Používejte hands free, aby byla hlava co nejdále od antény přístroje.

Mladí muži by neměli nosit mobil v kapsách kalhot.

 

Kamil Pokorný, www.elektrosmog-zony.cz