Zprávy

Dopravní omezení na Hudcově v Medlánkách potrvá do října

V Medlánkách na ulici Hudcova před  zámečkem je od 16. dubna uzavřena silnice v úseku od kruhového objezdu s ulicí Kytnerova po křižovatku s ulicí Matalova. Objízdná trasa bude vedena kolem konečné tramvaje ulicemi: Kytnerova – Medlánecká – Banskobystrická – Hudcova a zpět.

Důvodem dopravního omezení je stavební akce Zatrubnění Medláneckého potoka, která řeší protipovodňovou ochranu Medlánek a zvyšuje kapacitu průtoku vody. Bezpečný průjezd ulicí Hudcova není v této etapě stavby možné zachovat, zůstane tak přístup pouze pro pěší, MHD a vlastníky nemovitostí v dotčeném místě a jeho obyvatele. Plánovaný termín uzavírky je do 31. října 2018.

Zůstává také uzavřený chodník mezi areálem základní školy a Centrem volného času Jabloňka, který by měl být zprovozněn do 31. května.

Redakčně zpracovala Milena Hurajová