Mix

Další popelnice na bioodpad

Brno zkouší v Masarykově využití popelnic na bioodpad. Dosud mohli lidé vytříděný kuchyňský nebo zahradní odpad odevzdat ve 37 sběrných střediscích nebo si pořídit za podpory magistrátu kompostér. Popelnice ale scházely. Novinka může vést k úbytku směsného komunálního odpadu a efektivnějšímu svozu. Pokud se pilotní projekt, který se bude testovat do jara příštího roku osvědčí, město zváží rozmístění nádob na bioodpad i na jiných místech.