Podzemí

Čejkovické podzemí

O templářských sklepech v Čejkovicích je známo mnoho pověstí. Jedna předhání druhou v popisovaných délkách chodeb, které měla Marie Terezie nechat budovat snad všude. Jak to s těmi chodbami pod jižní Moravou je?

Je potřeba, vžité pověsti poněkud ozřejmit. Nelze se spokojit s přístupem „Nikdo ty chodby nepotvrdil, ale ani nevyvrátil“. Pověsti vychází z ústního podání, a to se rádo přibarvuje, zveličuje, aby bylo zajímavější. Zvláště s pohárkem dobrého vína v ruce se chodby stávají nekonečnými a vedou až do Rakouska a možná i dále.

Badatel, který pátrá po skutečných fyzických podzemních chodbách a neshromažďuje jenom pověsti, se nevyhne širším i historickým souvislostem a pátrání v archivech.

Templáři, jejichž působení zasahovalo celou Evropu, dosáhli i na Moravu, byť v menším měřítku. Tvrz v Čejkovicích, v Jamolicích a mohutnější zřícený hrad s nezvykle silnou čelní zdí jsou v lokalitě jedinými písemně dochovanými sídly.
Uvádí se jejich rozsáhlé majetky, ale údaje o nich jsou jen dílčí. Dochovaly se zápisy o zakládání vinařské činnosti a odtud pramení romantický název – templářské sklepy. Pověsti posléze staletími bobtnaly. Kromě vybájených ukrytých pokladů se vždy tvrdilo, že chodby pod tvrzí byly spletité a dálkové (propojující kilometry vzdálené objekty) a jedna z nich se měla táhnout až do města Skalice.

Do takové záležitosti by tak účelová a na zabezpečení dbající organizace nešla. Sídlil zde komtur řádu pro zdejší oblast, ale pevnost, která byla velikostí čímsi mezi tvrzí a hradem, měla podzemní zázemí odpovídající jejím potřebám. Řádové komendy byly konglomerátem pevnostní a církevní architektury.
Dokonce se zde uvádí, že cihly na budování chodeb se dovážely až z Itálie. Po zničení a zrušení řádu zanedbaný objekt zakoupil šlechtický rod, majitelé se střídali a posléze jej získali jezuité. Teprve na konci třicetileté války se podzemí začalo rozrůstat pro potřeby vinařských produktů, které se zde skladují dodnes. Jistě lze s velkou pravděpodobností připustit, že zde byla nějaká ta odbočka s vyústěním. Současná délka chodeb je 600 metrů a lze je v rámci příležitostných akcí navštívit. Jsou to ale propojené vinné sklepy. Víno tu mají výborné, ale na skutečně pravou, ryze únikovou podzemní chodbu, zde nenarazíte.

Více o podzemních zajímavostech:

www.starechodby.cz