O divadle, Aktuality

Toulky Jaroslava Tučka divadelním Brnem

Mudrování nad divadelním experimentem HaDivadla K antropocénu

Jsme na cestě k nebytí. My všichni, co jsme se narodili … K zániku spěje i naše planeta.

Zaujala mě sloganová souvětí z propagačního letáku HaDivadla:

Naše společnost neví kudy kam, ale jedna z možných budoucností je blízko. Planeta se dnes, v interpretaci vědců i aktivistů, nachází ve své poslední etapě, věku antropocénu.

Fagocén, polemocén, kapitalocén – žraní, kybernetika a smrt (smyslu).

Zůstává legrace. Futuro-show. Exhibice. Inscenace je pojatá jako site specific

S pocitem vývojové spoluviny na konečnosti světa, jsem se vydal do Hadivadla na studiovou demenci o krizi ekologie a umění, autorské dvojice Matěj Nytra – Vojtěch Bárta, nazvanou K antropocénu. Více „Toulky Jaroslava Tučka divadelním Brnem“

NOVÁ RUBRIKA – O DIVADLE

Od následujícího čísla vám budeme v NEW expressu pravidelně přinášet informace a úvahy o divadelním dění. Patronem rubriky se, k velké radosti redakce, stává legenda brněnského divadelnictví Jaroslav Tuček.

Jaroslav Tuček (1938) jako herec působil v angažmá v brněnském Divadle Julia Fučíka a v Divadle bratří Mrštíků, v ostravském Divadle Petra Bezruče a také v brněnské Mahenově činohře. V roce 1979 byl jmenován uměleckým šéfem Divadla Na provázku a HaDivadla a během působení zde se významně podílel na přípravě a realizaci nové stavby pro tehdejší Divadlo Na provázku. Po Listopadu působil deset let jako ředitel vysokoškolského Studia Marta (studentská scéna JAMU) a další dekádu vedl divadlo pro děti a mládež Polárka. Více „NOVÁ RUBRIKA – O DIVADLE“