Zprávy

Bude se u Brněnské přehrady lyžovat?

Rada města Brna řešila záměr na vybudování lyžařského areálu na přehradě. Na vedení města Brna se obrátila společnost CITY SPORTS, s.r.o., s žádostí o podporu projektu vybudování lyžařského areálu v lokalitě Brněnské přehrady. Areál by se měl nacházet na pozemcích v oblasti svahu vrchu Chochola, jež v současné chvíli vlastní Lesy České republiky. Žadatel bude jednat o směně majetku.

 Plánovaná 540metrová sjezdovka by vznikla na svahu kopce Chochola (411 m n. m.). Lyžaři by zvládali převýšení 120 m. Investor by také počítal s letním využitím například pro travní lyžování, horská kola, fourcross nebo pro terénní minikáry.

Město upozorňuje na rizika, která tento projekt doprovází. Jsou jimi především dlouhodobě nepříznivé sněhové podmínky. Realizace směny pozemků se ještě formálně nezačala řešit. Investor by měl mít také dostatečné finance, a to do takové míry, aby mělo sportoviště moderní parametry včetně dobudovaného nutného společensko-sportovního zázemí.

Další možnosti, jak umožnit zájemcům příměstské lyžování, vidí zástupci města v kryté lyžařské hale. Jednou z takových hal je lyžařská hala Skihalle Neuss u Düsseldorfu (www.allrounder.de). Realizací výstavby lyžařského areálu tohoto druhu by došlo k rozšíření nabídky sportovních a volnočasových aktivit pro obyvatele města Brna. Bylo by i výhodné, že vybudování sportoviště by nezatížilo rozpočet města a investor by byl zároveň i provozovatelem tohoto areálu. Dá se tedy předpokládat, že by sportoviště mohlo být provozováno jako komerční a bez podpory města, proto Rada města Brna uložila Odboru školství, mládeže a tělovýchovy možnost umístění sportoviště prověřit.

Redakčně zpracovala Milena Hurajová