Zprávy

Brno chce využít vodu z podzemí, která je už z doby třetihor

pixabay.com

pixabay.comBrno je v současnosti zásobováno pitnou vodu z prameniště podzemní vody v Březové nad Svitavou a povrchovou vodou z přehrady Vír, která je upravována ve Švařci. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje zařadil v letošním roce do krizového plánu kraje využití artézských vrtů pro případ výpadku zdrojů pitné vody. Je nutné však současné vrty zmapovat, vyčistit a začít je chránit před znečištěním. Lidovci chtějí podpořit také výzkum třetihorních vod na území města Brna. Ke kropení ulic pak chtějí využívat vodu z čistírny odpadních vod, která nyní odtéká do řeky.

„V současnosti město Brno nemá problém se zásobami pitné vody, je ale nutné být připraven na krizovou situaci, která nás může za pár let potkat. Povrchové vody mají často problém se sinicemi avoda se poté musí hodně chemicky upravovat. Zároveň nemůžeme vyloučit, že následující roky nebudou podobně chudé na srážky jako letošní rok, proto musí Brno mít připraven náhradní zdroj vody, ať už pitné nebo užitkové,“ uvedl první náměstek primátora Petr Hladík.

Podzemní voda pod Brnem je třetihorního stáří a je artézského charakteru, to znamená, že po navrtání vystupuje voda přirozeným přetlakem ze stometrových hloubek až k povrchu terénu.

„Chceme podpořit výzkum třetihorních vod na území města Brna, který upřesní využitelné množství takové vody. Zároveň se chceme zasadit ovyčištění současných vrtů anadále je chránit před znečištěním. Vsoučasnosti vyčištěné odpadní vody odchází do řeky. Proto chceme ještě náš návrh konzultovat s Povodím Moravy,“ dodal Hladík.

Text Marek Lukáš