Aktuality Zprávy

Architekti Janáčkova kulturního centra stáhnou žalobu

Vedení města Brna a Atelier M1 architekti dospěli k řešení stávajícího stavu v přípravě výstavby Janáčkova kulturního centra. Na základě výsledku dosavadních jednání dochází nyní k dopracování projektu JKC ke stavebnímu povolení tak, aby odpovídal původnímu architektonickému návrhu s platným územním rozhodnutím a splňoval požadavky na moderní koncertní sál se špičkovou akustikou. Architekti Jan Hájek, Jakub Havlas, Pavel Joba ze společnosti Atelier M1 architekti, s. r. o. zažalovali město Brno tehdy ještě v čele s primátorem Petrem Vokřálem za porušení autorských práv plynoucích z uzavřené licenční smlouvy. V případě dodržení postupu dohodnutého s primátorkou Markétou Vaňkovou je Atelier M1 architekti připraven vzít zpět uplatněnou žalobu a uzavřít dohodu o narovnání. Vybudování koncertního sálu v letech 2018–2022 patří mezi strategické projekty vedení města.