Zprávy

Architekti Chybík + Krištof promění vnitroblok na Francouzské

Chybik+Kristof Francouzská vizualizace

Brněnské architektonické studio Chybík + Krištof zvítězilo v architektonicko-urbanistické soutěži na řešení rozsáhlého území při ulici Francouzské, které je součástí sociálně vyloučené lokality tzv. brněnského Bronxu. V užší soutěži o návrh, kterou vypsalo statutární město Brno v červenci loňského roku, se utkalo celkem sedm architektonických týmů. Uvnitř vnitrobloku má vzniknout dostupné městské bydlení, dům s pečovatelskou službou a komunitní centrum, to vše doplněné kvalitním městským prostorem. Projekt bude financován z Fondu bytové výstavby a jeho dokončení se předpokládá do roku 2021.

Plánovaným projektem je zástavba rozsáhlého území uvnitř bloku vymezeného ulicemi Francouzskou, Hvězdovou, Bratislavskou a Starou, o rozloze přibližně 9 000 m2, přičemž vytvoření nové urbanistické koncepce může sehrát klíčovou roli při rozvoji celé oblasti.

Stávající blok svou velikostí vytváří pro své okolí nepropustný celek. Základem vítězného návrhu je vytvoření nového veřejného prostoru – „urbánní zahrady“ –, který je definován umístěním pěti objektů do stávající rostlé struktury vnitrobloku bez potřeby razantních demolic, tedy podobným způsobem, jakým se tato oblast v minulosti formovala. Zvolené řešení zachovává celistvost bloku jako kvalitu, se kterou je možné pracovat v čase, a ponechává možnost propojení novými vnitřními ulicemi i možnost využití objektů pro jiné účely. Veřejný prostor je rozdělen do tří ostrůvků a upraven podle funkcí – dětské hřiště, komunitní prostor a pobytový trávník – a má potenciál atraktivního prostředí jak pro samotné obyvatele, tak pro návštěvníky lokality. Předpokládá se jeho propojení s parkem Hvězdička.

Architektura pětice objektů ohraničujících urbánní zahradu s předsazenými pavlačemi vychází z lokálního kontextu a industriálního charakteru čtvrti. Tomu odpovídá racionální uspořádání a členění i zvolené materiály. Sjednocujícím prvkem je parter, koncipovaný jako souvislá hmota v jednotné barevnosti, který má v některých částech charakter otevřené pergoly a do něhož jsou logicky integrovány veřejně přístupné provozy – komunitní centrum, malá kavárna a společenské části domů. Ve vyšších podlažích, jež jsou vzájemně odlišeny barevností, jsou umístěny byty; čtyři objekty nabízejí celkem 48 startovacích bytů převážně 2+kk, dva objekty slouží jako dům s pečovatelskou službou a nabízejí 40 malometrážních jednotek, upravitelných pro potřeby vozíčkářů. Přidanou hodnotou jsou obytná pavlač či společné zahrady na střechách domů, které mohou přispívat k posilování sociálních vazeb mezi obyvateli.

Redakčně zpracovala Milena Hurajová

Chybik+Kristof Francouzská vizualizace
Chybik+Kristof Francouzská vizualizace
Chybik+Kristof Francouzská vizualizace
Chybik+Kristof Francouzská vizualizace
navigate_before
navigate_next