Aktuality, Kultura

KNIHA VILLA TUGENDHAT ZAHRADA/THE GARDEN

Zahrada vily Tugendhat tvoří nejen jedinečný přírodní rámec stavby, nýbrž je se stavbou doslova propojena ve smyslu architektonických interiérových i exteriérových vazeb v jeden unikátní komplex, jenž je památkou UNESCO.

Genius loci lokality akcentovaný nádherným výhledem na historické panorama města inspiroval Ludwiga Miese van der Rohe k jedinečné architektonické kompozici. Celý dům i hlavní obytný prostor je řešen s ohledem na vyhlídky a jednotlivé průhledy na dominanty Brna. V kontrastu s tím je vlastní zahra­da zcela intimním prostorem, kde dominantní roli hraje pouze příroda.

Výrazný spoluautorský podíl na návrhu zahrady měla brněnská zahradní architektka Markéta Müllerová. Kniha VILLA TUGENDHAT. ZAHRADA/THE GARDEN představuje první ideje o podobě zahrady, její proměnu v průběhu 20. století i proces rekonstrukce v letech 2010–2012. Publikace Ivety Černé a Lucie Valdhansové se věnuje také širším souvislostem zahradní architektury meziválečného Československa.

Knihu v dvojjazyčné mutaci v českém a anglickém jazyce vydává Muzeum města Brna.