Aktuality, Zprávy

Brněnský polygon pomůže řidičům při záchraně bodů

Nový brněnský polygon je součástí známého Automotodromu Brno. Foto: Polygon Brno

Odmazat si tři trestné body nasbírané za dopravní přestupky a vyhnout se tak hrozbě roční ztráty řidičského průkazu. Takovou možnost dostávají od března jihomoravští řidiči v areálu brněnského automotodromu. Součástí nabídky kurzů tamního Polygonu Brno je totiž nově i certifikované školení pro odpočet trestných bodů. Zájemci o kurzy se však musejí objednat předem.

Doposud na jižní Moravě a v jejím okolí podobný kurz chyběl. „Hlavním benefitem úspěšně absolvovaného školení je bezpochyby následný odpočet tří trestných bodů z registru řidičů. Zejména pro ty, kteří se řízením živí a nemohou si dovolit riskovat, že kvůli vybodování na rok přijdou o řidičský průkaz,“ vysvětluje jednatelka společnosti Autopolygon Ivana Ulmanová.

Účastníci kurzů zažijí jízdu za různých podmínek. Foto: Polygon Brno

K tzv. vybodování dochází po obdržení 12 trestných bodů za dopravní přestupky. Ke znovunabytí řidičského oprávnění je přitom nutné absolvovat přezkoušení. Účast na kurzu pro odpočet trestných bodů tak řidičům nabízí příležitost, jak odebrání řidičského průkazu předejít.

Aby mohl zájemce kurz absolvovat a zažádat si o odpočet bodů, musí splňovat tři hlavní podmínky. „V první řadě nesmí mít na kontě více než 10 trestných bodů. Zároveň žádné trestné body nemohou být za vážné dopravní přestupky, které jsou ze zákona ohodnoceny více než 5 trestnými body. Mezi taková porušení pravidel silničního provozu patří například nedovolené předjíždění nebo jízda pod vlivem alkoholu,“ vyjmenovává obchodní ředitel Polygonu Brno Radim Dirgas. „Třetí podmínkou je doba uplynulá od posledního školení tohoto typu. Kurz pro odpočet trestných bodů může řidič absolvovat maximálně jednou do roka, “ dodává ředitel Polygonu Brno.

Školení probíhá na tréninkové ploše nově otevřeného centra bezpečné jízdy Polygon Brno, které se nachází v areálu Masarykova okruhu. Kurz pro odpočet trestných bodů trvá přibližně sedm hodin, z toho 3,5 hodiny se účastníci pod dohledem instruktorů věnují praktickému tréninku ve vlastním voze. „Praktická část je velmi podstatnou přidanou hodnotou celého školení. Řidiči si tak úspěšným absolvováním kurzu nejen mohou odmazat trestné body, ale zároveň si v praxi vyzkoušejí celou řadu situací, které by je v běžném provozu jinak mohly překvapit,“ dodává Ulmanová. Součástí kurzu je například krizové brzdění na různých druzích povrchu včetně mokré vozovky. Zbytek ze sedmihodinové časové dotace je věnován teoretické výuce v učebně a závěrečnému vyhodnocení.

Text a foto Marek Lukáš