Aktuality, Zprávy

Nadační fond Modrý hroch

už 13 let pomáhá dětem po těžkých úrazech

Nadační fond Modrý hroch je nezisková organizace založená v roce 2005 ve spolupráci s Klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, která patří mezi osm největších traumatologických center v České republice.

Jedním z důležitých cílů je podpora konkrétních dětí po těžkých úrazech a pomoc při jejich návratu do běžného i sportovního života. Fond se stará také o dětské pacienty přímo v nemocnici a podporuje možnost společné hospitalizace rodičů s jejich dětmi. Další prostředky věnuje fond do osvěty a prevence dětských úrazů mezi širokou veřejnost. Svou pomoc rozšiřuje postupně do dalších měst a nemocnic v rámci celé České republiky.

„Úraz je nejčastějším důvodem hospitalizace dětí a toho, aby lékaře děti navštívily. Bez finančních příspěvků by jistě péče o zraněné dítě byla stejně účinná i kvalitní, ale s přispěním Nadačního fondu Modrý hroch se dítěti stůně řekněme pohodlněji,“ říká o přínosu nadace prof. MUDr. Ladislav Plánka Ph.D. přednosta Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno.

Nadační fond začal spolupracovat například s Centrem handicapovaných lyžařů v Jánských lázních, které se zaměřuje na lyžování tělesně postižených dětí i dospělých. Modrým hrochem byla pro ně zakoupena speciální konstruovaná lyže bi-ski, která umožňuje společné lyžování rodičů a dětí po těžkých úrazech.

„Sám jsem byl již několikrát zraněn, takže si uvědomuju, že být zdravý je to úplně nejdůležitější a že je to přednější než úspěchy ve sportu. Proto jsem rád, že toto své přesvědčení můžu vyjádřit právě prostřednictvím spolupráce s Modrým hrochem,“ říká patron nadace, bývalý reprezentant České republiky v alpském lyžování Ondřej Bank.

Modrý hroch získal od svého vzniku již více než 30 milionů korun a velké díky patří především všem dárcům a dobrovolníkům, bez jejichž podpory a pomoci by nemohl své cíle uskutečňovat.