Aktuality, Zprávy

Sisyfos Lubo Kristka si na stěně domu v Tišnovské ulici užívá každou hodinu

Připomíná Salvadora Dalího a vůbec to není náhoda. Dokonce se mu tak i přezdívá. Přirovnání Lubo Kristka k proslulému Katalánci přitom není zdaleka tak nadnesené, jak by se mohlo zdát. Brněnský rodák, letos sedmdesátiletý, sice většinu posledních let tráví ve svém domě v Podhradí u řeky Dyje, oživlém plastikami a jiným uměním, ovšem jeho surrealistický rukopis v malbě, sochařině a performancích už dávno mezi znalci překročil hranici Česka a je vysoce uznáván.

Dalším faktem, který Kristka přímo na Dalího napojuje, je dávná známost mezi těmito umělci. Kristek byl nejednou u Dalího na návštěvě a jakýmsi společným projevem Kristkovy a Dalího spolupráce jsou dokonce „kosmická dvojčata“ v Podhradí.

Zcela novou atrakcí, která zřejmě přitáhne milovníky osobitého umění do brněnské Tišnovské ulice v Černých Polích, je nepřehlédnutelný Kristkův dům, který na svých fasádách a kolem nich přináší cyklus Sisyfiade aneb Balvan v čase. Jde o umělcovo zachycení známé nikdy nekončící dřiny Sisyfa, který se bez úspěchu celoživotně morduje se svým balvanem. Kristkovo pojetí je však mnohem optimističtější. Jeho Sisyfos je totiž jako figura, symbolizující muže, součástí důmyslného hodinového stroje, na jehož ciferníku je u čísla tři ještě umístěna figurální postava ženy. A právě o to jde. Jakmile se totiž rafie dostane právě na hodnotu ukazující čtvrt, figury se dostanou do „těsného uspokojení,“ takže je naprosto jasné, že dřina se Kristkově Sisyfovi jednoznačně vždy jednou za hodinu vyplácí v kýženém milostném aktu nad zlatým balvanem, který leží pod hodinami. „Sisyfos je takto lapen v lidském čase, když obíhá na hodinové ručičce ciferníku. Od šestky se snaží brzdit čas, po překlenutí vrcholu relativity ho však čeká ulehčení a naplnění tužeb, přestože je obklopen čím dál více absurdním a nemocným světem,“ vysvětluje autor.

Ostatně o nemocném světě Lubo Kristek meditoval i při jeho návštěvách u Dalího a výsledkem jejich úvah bylo poznání o naší civilizaci, kterou úspěšně vedeme do neodvratné záhuby a kdy znovuzrození civilizace či života mohou představovat právě „kosmická dvojčata“, která však Kristek vytvořil jako výsledek společných myšlenek surrealistů až po Dalího smrti a která jsou v Podhradí.

„Právě Podhradí pro mne zůstane už navždy tím prvým domovem a sem do Brna, byť jsem se pár desítek metrů od tohoto domu narodil, se budu vracet nejspíš jako na chalupu,“ uvedl Kristek. Jeho Brněnský dům tvoří v současnosti rovněž scénu pro dva filmy, které s Kristkem vznikají. Jde o snímky Ab ovoSisyfiade, ve kterých má fialová stavba důležitou „oživlou“ roli.

Hodinový stroj, který byl navržen a sestrojen právě pro tento Kristkův ciferník, je technickou lahůdkou, která zajišťuje nejen přesný čas, ale i automatickou změnu letního a zimního času.

Text a foto Marek Lukáš