Alternativní životní styl, Aktuality

Elektrosmog kolem nás

Elektrosmog v praxi znamená nadbytečné elektromagnetické záření, zatěžující naše prostředí a organismy. Jedná se převážně o záření elektrospotřebičů a vysílačů, které sice není vidět, ale je velmi dobře měřitelné. U každého záření jsou také známy limity, které by v rámci zachování zdraví neměly být překračovány. Téma škodlivosti záření se začíná i u nás dostávat do širokého povědomí a je jen na nás, jednoduše chránit své zdraví, vyhnout se škodlivému působení a přitom se „nevracet na stromy“, aniž bychom museli zcela přestat používat moderní bezdrátovou elektroniku a vymoženosti.

Stačí pochopit nebo zjistit, jaké spotřebiče doma nebo v kapse způsobují větší zátěž pro organismus. A v jakých případech máme dát pozor na záření mobilních vysílačů.

Nejčastějším zdrojem zatěžujícího záření doma bývá špatné osvětlení, váš Wi-Fi signál (od sousedů naměříme analyzátorem již nízké intenzity nehledě na plné čárky na displeji, ty ale znázorňují použitelnost sítě pro přenos a ne její výkon), a trvale zapnuté datové přenosy v mobilním telefonu. Také silové napájecí kabely, vedoucí vedle domu na sloupech, nebo kabely pod ulicí.

V dalších vydáních si vysvětlíme jednotlivé nejdůležitější položky – naučíme se vybírat zdravější osvětlení, správně zacházet s Wi-Fi a počítači, s mobilem, aby se zbytečně neoslabovalo naše zdraví. Zaměříme se také na to, co vše pohlídat při těhotenství a když je doma miminko nebo rostoucí děti. Vysvětlíme si, na co dát pozor při stavbě domu nebo výběru bytu ke zdravému bydlení. Vzdálenosti od vysílačů, transformátorů a drátů velmi vysokého napětí i systém komplexního zemnění v domě.

Především malé děti jsou na dlouhodobější elektromagnetická pole citlivější, a potom zbytečně opakovaně nemocné, nebo mají nepříjemné ekzémy, zhoršenou imunitu i krevní obraz, oslabený nervový systém a další potíže, které dříve téměř neexistovaly. Proto je velmi rozumné správným způsobem je ochránit nejen před vlivem chůviček, ale i jiných silných vysokofrekvenčních signálů – alespoň přes noc. Proč? Protože stále více studií a konkrétních případů potvrzuje škodlivost nadbytečného a dlouhodobého působení elektromagnetického záření.

Francie již uzákonila zákaz Wi-Fi tam, kde jsou malé děti do 3 let a ve školkách a omezila Wi-Fi i ve školách. Kypr v lednu 2017 zakázal Wi-Fi ve školách a v listopadu spolu s Rakouskem vydali deklaraci pro změnu nerozumně tolerantních zákonných limitů a zasazují se o lepší ochranu obyvatel od státu i v podobě informačních kampaní a brožur. Italský soud v květnu potvrdil, že mobil způsobil uživateli rakovinu. V naší zemi jsou tyto skutečnosti zatím zcela přehlíženy, stát chrání obyvatele prakticky až před přímým přeskokem oblouku nebo více se zahřívající tkání, ale na rozumnou prevenci nebo předběžnou opatrnost vůbec nemyslí. Proto nezbývá, než se po vzoru zahraničí zatím moudře chránit sami.

Více informací, studií a především rad, naleznete na webu www.elektrosmog-zony.cz
včetně možnosti objednat si nezávislé komplexní změření profesionálními přístroji.
Případné dotazy rád zodpovím na tel.: 608 400 550.
Kamil Pokorný