Alternativní životní styl, Aktuality

První česká UČEBNICE MAGIE

Staňte se mágem! Vezměte osud do vlastních rukou a zjistěte, kdo doopravdy jste, co všechno dokážete. Tato kniha otevírá dveře do světa objevování vlastního potenciálu a netušených možností.

„Lidé se od nejútlejšího věku potýkají s nesmírnou šíří problémů. Jsou příliš rozmanití na to, aby mohla existovat jednotná šablona na život vhodná pro každého. Skutečná pomoc znamená vidět v každém jedinečnou bytost a dopřát mu takovou míru svobody, aby si dokázal co nejvíce pomoci sám. Respekt k individualitě a svobodě člověka jsou životní hodnoty, které mě před více než dvaceti lety přivedly k magii, protože ze všech duchovních disciplin je magie nejkomplexnější. Umožňuje duchovní rozvoj a hluboké poznání přírody a člověka v jejím rámci. Magie dává nezávislost a svobodu a spolu s nimi rozvíjí zodpovědnost, sebekontrolu a sounáležitost s přírodou, lidmi, universem. Magie se nikoho nesnaží uzavřít do škatulky předepsaných vzorů pro život. Naprosto respektuje jedinečnost člověka a jeho svobodnou vůli. Buďte aktivní. Buďte tvůrčí. Buďte svobodní,“ říká autorka knižní novinky První česká učebnice magie pro začínající adepty J. C. Brinar. „Ať vám tato kniha pomůže najít vaši osobní cestu životem, přinese poznání a zábavu a stane se dobrým pomocníkem ve vašich magických začátcích,“ dodává autorka unikátní publikace, kterou pro zájemce o magii vydalo nakladatelství Knihkupectví CZ.

V knize se mimo jiné dozvíte, co je to magie a na jakých principech funguje, naučíte se lépe poznat sami sebe, své silné a slabé stránky, svůj potenciál a priority, zbavíte se pocitu bezmoci vůči osudu a naučíte se být samostatní a aktivní ve svém osobním duchovním magickém pokroku. Seznámíte se v ní také s charakterem a významem čtyř živlů a jejich využitím nejen v magii, ale například i v oblasti léčení a uzdravování. Naučíte se lépe vnímat přírodní děje, jako například lunární cyklus, a jejich vliv na člověka a jeho chování, rozvinete vlastní představivost a mnoho dalšího.

Kniha je k dostání ve všech dobrých knihkupectvích a za zvýhodněnou cenu na www.alman.cz

Redakčně zpracovala Jitka Václavíková
Foto: archiv partnerů, internet