Alternativní životní styl, Aktuality

CELOSTNÍ MEDICÍNA V KOSTCE aneb Úvod do problematiky

Snad každý z nás vnímá zdraví jako jednu z nejvyšších hodnot, dokonce možná hodnotu nejvyšší. U těch, kteří již čelí menším či větším zdravotním potížím, se toto ještě násobí a návrat zdraví se mnohdy stává ústředním tématem jejich života. Přitom žijeme v době, kdy navzdory obrovským technickým pokrokům, stoupá výskyt vážných nemocí nevídaným tempem. Jde o „triviální“ nemoci, jako jsou třeba ekzémy či různé alergie a končí to rakovinou. Mnoho lidí si totiž neuvědomuje, že ke zdraví nám nepomohou lékaři, ti se specializují na nemoc, ke zdraví si můžeme pomoci jen a pouze my sami. Zdraví je výsledek harmonického fungování nás samotných. Nemoc nepřichází zčistajasna. Nemoc je signalizace, blikající kontrolka, která nám říká – „kamaráde, něco děláš špatně“ a většinou se nás také skrze nejrůznější nástroje, jako je teplota, únava, bolesti snaží zpomalit. Říká nám něco jako „lehni si, odpočiň si a přemýšlej nad tím, co tě dovedlo až sem a prosím, už to neopakuj“. Avšak ne každý se dostal do fáze, kdy toto je schopen, či ochoten vnímat. Je třeba zaslepen kariérou, studiem, vyděláváním peněz, politikou atp. Nepochopením řeči našeho těla, nasazením „zázračné růžové pilulky“ k radosti majitelů farmaceutických koncernů, zcela či částečně potlačí symptomy, ale příčina je stále přítomná. A naopak tím, že se s problémem nekonfrontujeme v první fázi, ten v čase sílí a narůstá.

Nechci nikoho obviňovat, podle mě jsme obětí dnešní doby, kterou považuji za zrůdnou. Hodnota člověka, národa není posuzována podle charakteru a chování lidí, ale podle výše HDP a množství zbrojního arzenálu ve skladech. Abychom slušně žili, jsou na nás kladeny velké požadavky. Západní společnost pak stanovila nového boha – peníze. Duchovní aspekty, vědomí toho, kdo jsme, co jsme a proč zde jsme, bylo dlouhá léta na ústupu a až dnešní doba, řekl bych dokonce krize společnosti, které čelíme, probouzí u lidí mnohem častěji zájem o metafyziku. V řadách mých klientů je čím dál více podnikatelů, kteří dokázali vydělat i mnoho desítek milionů, ale nedokázali se několik let dobře vyspat a třeba jejich sexuální apetit je blízký nule. Dostaví se krize a přichází velká vnitřní touha prozřít. Hmotné potřeby jsou saturovány, ale chybí energie a chuť do života a jaký to má pak vše smysl. To píši jako bývalý podnikatel, který poznal rub i líc businessu. Toto mi pak pomohlo a dotvořilo mé hodnoty a dotvoří i hodnoty většiny z vás z čtenářů, v okamžiku, kdy budete tím či oním nuceni konfrontovat se s realitou nemoci, tedy okamžiku, kdy nemáte moc. Celostní medicína přitom není esoterické blábolení, jak by rádi prezentovali zastánci status quo, myslete třeba farmaceutické a jiné lobbisty. Jde naopak o nejpřirozenější systém, který nás vrací ze stavu nemoci do stavu moci a zdraví! Žádná jiná alternativa, než komplexní pojetí, není. A je jedno, o jakou medicínu jde a odkud je, zda z Číny, Indie, nebo z oblastí Evropy a vědomostí slovanských a jiných národů.

V praxi pak jde o zcela komplexní přístup, který musí zahrnovat všechny aspekty – stravu, látky obsažené v bylinách (věřte, že nikdo nevyrobí v chemické laboratoři tak účinnou a komplexní látku, jako příroda), doplnění chybějících vitamínů, minerálů, stopových prvků a pak onu část somatickou, tedy stránku, která nás ovlivňuje skrze naše emoce, chování, pocity – tedy v nevědomí ukryté komplexy, tak, jak je popsali pánové Jung, Freud a další. Nemoc je vždy multifaktoriální a pak tedy při řešení jen jednoho faktoru může pomoci třeba i bylinná terapie, ale v absolutní většině případů nepovede k absolutnímu vyléčení, neboť neřeší jádro věci, neřeší příčinu disbalance v našem těle a v naší duši. Jednotlivé aspekty si rozebereme v příštích číslech. Závěrem bych vám všem popřál pevné zdraví a nemocným vzkázal, že je možné se dostat téměř ze všech nemocí, které dnes známe, ale podmínkou je přijetí odpovědnosti za své zdraví.

Adam Šeda – NÁVRAT ZDRAVÍ
Poradna výživy a celostní medicíny www.navratzdravi.cz

Redakčně zpracovala Jitka Václavíková
Foto: archiv partnerů, internet