Aktuality, Zprávy

NEBE NAD LESNOU

Na Lesné se staví unikátní kostel

Po dvanáctiletém úsilí a shánění finančních prostředků se na Lesné začalo stavět neobvyklé nadčasové dílo nejen pro současné obyvatele Lesné, ale i pro širokou duchovní veřejnost brněnské diecéze. Dílo vzniká bez nároků na veřejné finance, výhradně z prostředků místní farnosti. Finance věnovali dárci a podporovatelé z celé republiky i ze zahraničí, kterým záleží na tom, aby sídliště Lesná, které je ve velikosti okresního města, mělo po téměř 50 letech vlastní důstojný chrám pro potřeby věřících.

Kostel, postavený podle návrhu architektonického ateliéru ŠTĚPÁN, bude stát na půdorysu kruhu, jenž je odvěkým symbolem nebe a věčnosti. Nebe se zpětně odráží ve velikém barevném pásovém okně, které kostel obepíná pod střechou. Dá se tak říci, že se kruh bude vznášet nad Lesnou a v přenesené duchovní rovině, že se nad Lesnou bude vznášet nebe.

Velikost  kostela nebude taková, aby byla hmotově dominantní vůči okolním panelovým domům. Proto je nutné vyjádřit jeho význam a sakralitu měřítkem a tvarem. Z tohoto důvodu byl pro půdorys zvolen kruh, na kterém bude vystavěna válcová hmota – odlišitelná od okolní liniové zástavby. Tento tvar je dostatečně silný i ve svém ne zcela velkém objemu.

Tvar kruhu pro kostel je zvolen i z dalších důvodů, kruh je tvarem plnosti,  je tečkou v prostoru  sídliště, je jeho duchovním úběžníkem, jako místo zastavení, spočinutí či usebrání.  Kruh je zároveň blízký současné liturgii v kostele, která je obrazem společenství apoštolů s Ježíšem  kolem stolu při Poslední večeři. Svou formou tak předjímá vnitřní ztišení člověka, který do něj vstupuje.

Odděleně bude stát trojúhelná věž – dominanta, k níž směřují pohledy z blízkého okolí, byť i ta se svými 31 metry nebude vyšší než přiléhající panelový dům. V kubické lucerně věže bude umístěna zvonohra, která bude vhodně zvolenou melodií vytvářet pohodovou atmosféru v samotném okolí kostela, samozřejmě ve shodě s hlukovými normami. Na vrcholu věže bude také vyhlídka na město přístupná široké veřejnosti.

Stávající duchovní centrum P. Martina Středy a blahoslavené Restituty Kafkové bude po výstavbě sloužit ke společenským účelům. Bude zde víceúčelový sál, knihovna, učebny a zázemí. Bude zde možné uspořádat výstavu nebo koncert, hrát divadlo nebo třeba ping-pong.

V suterénu pod kostelem, platem i stávajícím centrem bude prostor pro parkování aut. V novém podzemním parkovišti bude 22 nových stání, celkově v prostorách podzemního parkoviště bude 38 parkovacích stání pro osobní automobily. V suterénu jsou dále umístěny 3 byty, archiv a technické místnosti. Příjezd ke kostelu včetně sjezdu je stávající z ulice Nezvalovy. Provoz automobilů se předpokládá obdobný současnému, protože již nyní zde mše probíhají v duchovním centru. Přístup na plato bude možný ze dvou míst – směrem od parkoviště bezbariérově a přímo v ose nástupu do kostela schodištěm.

Interiér kostela bude jednoduchý a soustředěný. Měkké a strohé křivky stavby vytvoří odhmotněný vnitřní prostor tvarovaný světlem z horního kruhového okna. Cílem je nepřímé měkké denní osvětlení z jediného velikého okna, při němž nedochází ani k přesvětlení prostoru, ani k tvorbě kontrastních stínů.  Na tomto 80 metrů dlouhém okně bude ztvárněna duha jako symbol smlouvy Božího lidu s Hospodinem. Kruhovou duhu bude možné opravdu vidět při pohledu shora z letadla letícího ve velké výšce. Světlo je zde prvkem, který naznačuje, že je něco za hranicí hmotné skutečnosti, našimi smysly hůře vnímatelné. Po stranách lodi bude umístěna křížová cesta ve čtrnácti drobných okenních otvorech, ztvárněna jako skleněná tavenice. Po stranách vstupu do kostela bude na jedné straně prostor pro betlém a pro zpovědní místnosti.

Materiál stavby naváže na materiály používané na sídlišti. Stavba bude provedena z pohledového betonu v kombinaci s výraznými barvami a barevným prosklením.  Kostel bude na přání farníků ohleduplný k životnímu prostředí a bude spotřebovávat co nejméně energie. Proto bude pro jeho vytápění použito tepelné čerpadlo země-vzduch a uvažuje se o slunečních kolektorech na střeše. Věž má nosnou konstrukci z pohledového betonu, je nezateplená. Stavba bude vhodně doplněna výsadbou zeleně.

Futuristický kostel navrhl architekt Marek Štěpán. Originální architektonická perla by na Lesné měla zazářit v plné kráse zhruba za dva roky. Církev zasvětí nový kostel řeholnici Restitutě, brněnské rodačce, kterou popravili nacisté.