Aktuality, Zprávy

O rozšíření křižovatky na Dornychu bojovalo město 12 let

Z pavlačáku, který byl předmětem dlouholetého dohadování mezi jeho majitelkou a městem, zbylo prakticky už jen traverzami podepřené torzo, neboť ostatní stará zástavba v tomto prostoru už zmizela.

Věčně ucpaná křižovatka frekventovaných ulic u hlavního brněnského autobusového nádraží má konečně šanci na lepší průjezdnost. Mimo jiné i proto, že zde dojde k modernizaci a zrychlení tramvajové dopravy a po rekonstrukci komunikací v těchto místech ubyde i rizikových situací v provozu, jejichž důsledkem jsou zde časté kolize.

To všechno je výsledkem dvanáctiletého jednání, kdy se konečně podařilo městu Brnu uzavřít dohodu, která umožní demolici domu na Trnité 118. Dům stojí v místě budoucího zkapacitnění křižovatky ulic Dornych a Zvonařka u tramvajové smyčky. Smlouvu o směně musí ještě projednat zastupitelstvo.

„Jednání s majitelkou tohoto domu se bezvýsledně vlekla od roku 2005. Rada města Brna dnes schválila záměr dohody o směně za nemovitost v Zábrdovicích, se kterou konečně majitelka souhlasí. Aktuální dohoda nám umožní další rozvoj tohoto území, který byl touto nemovitostí dosud blokován,“ uvedl náměstek primátora Richard Mrázek.

Dlouho připravovaný projekt Tramvaj Plotní, jehož součástí je i zkapacitnění křižovatky Dornychu a Zvonařky, se tedy blíží do fáze realizace. Nyní probíhá vyhodnocování druhého kola výběrového řízení, následovat bude výběr zhotovitele.

„Podpis smlouvy se zhotovitelem a zahájení stavby bude možné po uplynutí lhůt na odvolání, předpokládáme, že se tak stane na konci letošního, či na začátku příštího roku. Pracovat se začne nejprve na kanalizaci v ulici Dornych od křížení se Svatopetrskou, což je práce, kterou je možné provádět i v zimě,“ upřesnil nejbližší postupy prací, na které se čekalo tolik let, náměstek Richard Mrázek.

Text a foto Marek Lukáš