Aktuality, Zprávy

Nečekaný objev na radnici městské části Brno-střed

Zasedací místnost rady městské části Brno-střed

Během druhé světové války byl objekt nynější radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici zabrán okupačním vojskem a některé zdejší reprezentativní místnosti dostály výrazných změn. Na čelní stěně zasedací místnosti rady městské části byla vytvořena rozsáhlá nástěnná malba, která oslavuje nacistickou ideologii.

Několikametrová malba je vyhotovená na celé ploše stěny a obsahuje budovatelské národně-socialistické výjevy s postavami hitlerjugend, nacistického vojska nebo dělníků s charakteristickým arijským výrazem. Po skončení války byla malba zakryta a na dlouhá desetiletí upadla v zapomnění. Teprve na konci osmdesátých let 20. století, když se v objektu uskutečňovaly restaurátorské práce, odkryl restaurátor Jan Knorr část této malby. V historické místnosti se předpokládaly spíše barokní nebo renesanční fresky a tehdejší restaurátoři proto byli skutečným výjevem zaskočeni. Práce proto byly předčasně ukončeny, část malby opět zakryta a na stěnu místnosti byla instalována tabulka s nápisem: ,,Restaurátorské práce skončeny v roce 1987. Nedoporučuje se pokračovat„. Právě toto zvláštní sdělení stálo za současným objevem.

Dlouho jsme si s touto informací nevěděli rady jak my, tak ani kolegové z Národního památkového ústavu. Proto jsem začal po jeho obsahu více pátrat v domnění, že na stěně by snad mohla být ukryta historická freska. Teprve kolega restaurátor Radek Ryšánek mě odkázal na restaurátora Jana Knorra, který v místnosti v osmdesátých letech prováděl restaurátorské práce.“ říká radní městské části Brno-střed Michal Doležel. Právě Jan Knorr objevil také historickou fotografii celé malby z roku 1941 těsně po jejím dokončení. Jedná se o jedinou fotografii nacistické malby.

Nacisté během války obsadili řadu klíčových administrativních budov a tyto přetvářeli v kontextu své ideologie. Přestavby a podobné výjevy jsou obecně známy ze Špilberku nebo Právnické fakulty. Malba na radnici ale upadla do opravdového zapomnění, navíc vyniká svoji propracovaností a glorifikací národního-socialismu,“ dodává Michal Doležel.

Redakčně zpracovala Milena Hurajová, Foto archivy firem a radnice Brno-střed