Aktuality, Zprávy

Brno chce polikliniku na Zahradníkově opět mezi kulturní památky

Poliklinika v Zahradníkově ulici je pro Brno velmi známou stavbou a podle odborníků si zařazení mezi kulturní památky zaslouží.
Foto: Marek Lukáš

Radní města Brna jsou připraveni podat žalobu proti rozhodnutí Ministerstva kultury ČR z března letošního roku, kterým byla poliklinika na Zahradníkově zbavena statusu kulturní památky.

Poliklinika Zahradníkova je jednou z brněnských staveb, kterých se dotýká problematika takzvaně opožděně zapsaných kulturních památek. Podle právního výkladu, který Ministerstvo kultury ČR uplatňuje od konce roku 2015, bylo její průčelí na seznam kulturních památek zapsáno 7. 2. 1989, tedy v době, kdy už byl zrušen bývalý zákon o kulturních památkách a účinnosti nabyl zákon o státní památkové péči, podle kterého se kulturní památky prohlašují rozhodnutím ministerstva kultury ve správním řízení.

Brno proto požádalo Ministerstvo kultury ČR, aby rozhodlo, zda poliklinika je, či není kulturní památkou. Ministerstvo ve správním řízení dospělo k závěru, že není, a toto stanovisko potvrdilo i poté, co proti němu město podalo rozklad.

Žalobou proti tomuto rozhodnutí chce město dosáhnout návratu k předchozímu stavu a zabránit stejnému postupu „odpamátnění“ dalších budov. „Celkově to totiž hrozí u více než 1400 památek, mezi kterými je například Janáčkovo divadlo nebo Dům umění,“ vysvětlil náměstek primátora Matěj Hollan.

Poliklinika na Zahradníkově patří k významným stavbám meziválečné monumentální civilní architektury, v jejíž podobě se odráží klasicistně pojaté egyptské prvky i náznaky kubismu. Vchod do budovy z ulice Kounicova je zdoben sousoším „Zdraví“ od sochaře Václava Macha.

Redakčně zpracovala Milena Hurajová